Europa rano

Od godziny 8:00 publikowane są dzisiaj dane z państw europejskich. Poza serią odczytów indeksów PMI dla usług i przemysłu, z ważniejszych danych, poznaliśmy PKB w Niemczech oraz sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii. Sprzedaż na Wyspach wyniosła znacznie mniej od oczekiwanego rezultatu. Jak się można było spodziewać po tych danych brytyjska waluta zaczęła nieznacznie tracić na wartości. Z kolei niemiecki odczyt Produktu Krajowego Brutto nie odbiegł od prognoz, co spotkało się z praktycznie zerową reakcją rynków. Wracając jednak do odczytów indeksów PMI to zarówno dla usług, jak i przemysłu wypadły powyżej poziomu 50 punktów, co pozytywnie świadczy o rozwoju danego sektora. W Strefie Euro dla przemysłu było to 57 pkt, a dla usług, pomimo, iż gorzej od prognoz, 56,2 pkt. Odczyty te nie wpłynęły jednak na notowania wspólnej waluty.

Stany po południu

W godzinach popołudniowych poznamy z kolei wyniki indeksów PMI ze Stanów Zjednoczonych. Wyniki dla przemysłu oraz usług zostaną podane o godzinie 15:45. Prognozuje się odpowiednio 52,9 pkt oraz 53,3 pkt. Zaledwie kwadrans po nich poznamy liczbę sprzedanych nowych domów w kwietniu. Dodatkowo w późniejszych godzinach przemawiać będa szefowie FED. Wątpliwym jest jednak aby przed jutrzejszym posiedzeniem FOMC notowania dolara uległy diametralnym zmianom.

Spokój na złotym

Dzisiejsze notowania złotówki oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia. Dolar podskoczył o 2 grosze do 3,74 zł. Euro podrożało o grosz do 4,20 zł. Za funta zapłacimy 4,85 zł, a za franka 3,84 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Na giełdach risk on, a na walutach risk off

27 Lip 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Powrót pandemii kołem ratunkowym dla Fed

26 Lip 2021

Krzysztof Pawlak