Stopy bez zmian

Poranna decyzja australijskiego Banku Centralnego nie zaskoczyła rynków. RBA po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie obserwowaliśmy zatem żadnych znaczących ruchów na parach powiązanych z dolarem australijskim.

Co zyskała to oddaje

Wczoraj podczas gdy kalendarz makroekonomiczny nie obfitował w odczyty nasza waluta znacząco się umocniła.  W stosunku do głównych walut zyskała nawet po kilka groszy. Niestety dziś ten ruch nie jest kontynuowany, a znacząca część poniedziałkowego ruchu została już zneutralizowana. Aktualnie za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,72 zł. Euro wyceniane jest na 4,28 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,90 zł, a dolar amerykański 3,67 zł.

PMI dla usług

Przed południem poznaliśmy kilka publikacji wyników indeksów PMI dla usług z krajów Strefy Euro. Zarówno Hiszpania, Włochy jak i Wielka Brytania uzyskały wyniki lepsze od prognoz. Z kolei we Francji i w Niemczech wartości były zgodne z oczekiwaniami. Nieznacznie gorszy od prognoz okazał się odczyt zbiorczy dla Strefy Euro. Wyniósł on bowiem 53,8 pkt wobec spodziewanych 53,9 pkt.

W godzinach popołudniowych tradycyjnie już możemy spodziewać się większych ruchów na parach powiązanych z dolarem amerykańskim. Około godziny 16:00 poznamy bowiem dwa odczyty. Najpierw opublikowany zostanie wynik indeksu PMI dla usług, a następnie poznamy wartości z raportu ISM, również dla usług.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Fedflacja

11 Cze 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

RPP zabrakło odwagi

10 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

RPP w trudnym położeniu

09 Cze 2021

Krzysztof Pawlak