pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Wtorek zdominowany przez PMI

Wtorek zdominowany przez PMI

05 cze 2018 Autor: Mateusz Wielewicki

Stopy bez zmian

    Poranna decyzja australijskiego Banku Centralnego nie zaskoczyła rynków. RBA po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie obserwowaliśmy zatem żadnych znaczących ruchów na parach powiązanych z dolarem australijskim.

Co zyskała to oddaje

    Wczoraj podczas gdy kalendarz makroekonomiczny nie obfitował w odczyty nasza waluta znacząco się umocniła.  W stosunku do głównych walut zyskała nawet po kilka groszy. Niestety dziś ten ruch nie jest kontynuowany, a znacząca część poniedziałkowego ruchu została już zneutralizowana. Aktualnie za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,72 zł. Euro wyceniane jest na 4,28 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,90 zł, a dolar amerykański 3,67 zł.

PMI dla usług

    Przed południem poznaliśmy kilka publikacji wyników indeksów PMI dla usług z krajów Strefy Euro. Zarówno Hiszpania, Włochy jak i Wielka Brytania uzyskały wyniki lepsze od prognoz. Z kolei we Francji i w Niemczech wartości były zgodne z oczekiwaniami. Nieznacznie gorszy od prognoz okazał się odczyt zbiorczy dla Strefy Euro. Wyniósł on bowiem 53,8 pkt wobec spodziewanych 53,9 pkt.

    W godzinach popołudniowych tradycyjnie już możemy spodziewać się większych ruchów na parach powiązanych z dolarem amerykańskim. Około godziny 16:00 poznamy bowiem dwa odczyty. Najpierw opublikowany zostanie wynik indeksu PMI dla usług, a następnie poznamy wartości z raportu ISM, również dla usług.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak