pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Wtorek z PMI dla przemysłu

Wtorek z PMI dla przemysłu

01 mar 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

   Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem odczytów indeksów PMI dla przemysłu w Europie i na świecie.

   Wtorkowy kalendarz ekonomiczny zdominowany jest przez odczyty wskaźników PMI dla przemysłu. Indeks PMI to, opracowany w większości przypadków przez Markit Economics, wskaźnik aktualnej sytuacji gospodarczej w danym kraju. Jego wynik jest oparty na odpowiedziach managerów zbieranych w anonimowych ankietach. Dotyczą one zagadnień związanych z zamówieniami, sprzedażą, zapasami, a także zakupami oraz zatrudnieniem. Wynik powyżej 50 pkt pozwala pozytywnie myśleć o aktywności danego sektora w gospodarce.

   Tradycyjnie już jako pierwsze spłynęły do nas wiadomości z Azji. W Japonii stopa bezrobocia spadła do poziomu 3,2%. Wobec większego niż oczekiwano spadku wydatków gospodarstw domowych, może to lekko dziwić. Gorszy okazał się również odczyt indeksu PMI dla przemysłu, który osiągnął poziom 50,1 pkt wobec oczekiwanych 50,2.

   Chińska gospodarka nadal znajduje się w fazie recesji. Indeks PMI dla przemysłu po raz kolejny nie tylko nie przekroczył granicy 50 pkt, ale także okazał się gorszy od przewidywań analityków. Chiński wskaźnik wyniósł 48 pkt wobec prognozowanych 48,2.

   Godziny przedpołudniowe to z kolei napływ informacji z państw europejskich. Jako pierwsze dane podały Węgry oraz Polska. Na Węgrzech wynik wskaźnika PMI dla przemysłu wyniósł 54,8 pkt. Polski odczyt okazał się o 2 pkt lepszy od prognozowanego wyniku wynosząc 52,8 pkt. Dodatkowo wskaźnik rynku pracy w Polsce maleje, czym prognozuje spadki stopy bezrobocia.

   W Szwajcarii zanotowano 0,2% wzrost sprzedaży detalicznej. Jest to zdecydowanie lepszy wynik niż oczekiwania rynków. Także wynik PMI dla przemysłu w tym kraju okazał się lepszy od prognozowanego i przekroczył granicę 50 pkt osiągając poziom 51,6 pkt. Najwyższy wynik PMI dla przemysłu w Europie osiągnęły Czechy – 55,5 pkt.

   Przed godziną 10:00 poznaliśmy wynik wskaźnika dla Włoch, Francji oraz Niemiec. Najlepiej spośród tych trzech gospodarek wypadły Włochy z odczytem 52,2 pkt. Nieznacznie gorsze od oczekiwań okazały się dane z Francji. Odczyt PMI osiągnął 50,2 pkt wobec oczekiwanych 50,3 pkt. O 0,3 pkt lepiej od prognoz wypadł wynik u naszych zachodnich sąsiadów – 50,5 pkt. Dodatkowo stopa bezrobocia w Niemczech utrzymała się na poziomie 6,2%.

   Wynik PMI dla przemysłu w Strefie Euro okazał się o 0,2 pkt lepszy od oczekiwań analityków i osiągnął poziom 51,2 pkt. Ponadto stopa bezrobocia w Strefie Euro spadła do 10,3%. Wskaźnik PMI w Wielkiej Brytanii wyniósł 50,8 pkt i nie osiągnął prognozowanego poziomu.

   W godzinach popołudniowych poznamy odczyty PMI i ISM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Prognozy wynoszą odpowiednio 51 oraz 48,6 pkt.

   Dobre odczyty z Polskiej gospodarki sprawiły, że złotówka umocniła się dzisiaj w stosunku do trzech głównych walut. Dolar amerykański potaniał o 1 grosz i kosztuje 3,98 zł. Tyle samo co dolar staniał frank, za którego zapłacimy dzisiaj 3,99 zł. Cena jednego euro wynosi 4,33 zł. Jedynie w stosunku do funta polska waluta straciła dzisiaj 2 grosze. Koszt brytyjskiej waluty to 5,58 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak