Przegląd wczorajszych publikacji.Odczyty inflacyjne w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz w USA. Notowania złotówki.

Pomimo wczorajszego dnia wolnego od pracy w naszym kraju rynki walutowe nie miały przerwy. Z ważniejszych informacji poznaliśmy inflację producencką w Szwajcarii, która miesiąc do miesiąca wynosi -0,2%, a w skali roku -4,5%. Indeks NY Empire State wyniósł -4,21 pkt wobec oczekiwanych 2,5.

W dniu dzisiejszym do najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych należą publikacje wyników inflacyjnych. Jako pierwsze podane zostały w Wielkiej Brytanii. Miesiąc do miesiąca inflacja konsumencka wynosi -0,1%, czyli zgodnie z założeniami analityków. Z kolei odczyt rok do roku był lepszy od oczekiwań i wyniósł 0,6%. Lepszy wynik od oczekiwań osiągnęła również inflacja producencka. Miesiąc do miesiąca wyniosła 0,4%, a w ujęciu rocznym jej wynik wniósł 1%. Dobre dane z wysp zdołały tylko na chwilę umocnić notowania funta. Obecnie umocnienie to zostało zniwelowane, a brytyjska waluta kosztuje 4,89 zł.

O godzinie 14:00 opublikowany został wskaźnik inflacji bazowej w Polsce. W skali rocznej bez cen żywności i energii wynosi on -0,4%, co jest wynikiem o 10 punktów bazowych gorszy od prognoz. Nie wpłynęło to jednak znacząco na wartość złotówki.

W godzinach popołudniowych czekają nas odczyty ze Stanów Zjednoczonych. O godzinie 14:30 poznamy poziom inflacji bazowej. Oczekiwania analityków z miesiąca na miesiąc wynoszą 0,2%, a w ujęciu rocznym 2,3%.

W dniu dzisiejszym złotówka traci do franka szwajcarskiego 2 grosze, a jego cena wynosi 3,93 zł. Cena euro pozostaje na niezmienionym, poziomie 4,26 zł. Z kolei dolar traci dzisiaj do złotówki aż 4 grosze. Za amerykańska walutę zapłacimy aktualnie 3,77 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Parytet EUR/CHF

30 cze 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Sintra – Madryt

29 cze 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Ropa wrze

28 cze 2022

Krzysztof Adamczak