Wtorek z odczytami inflacyjnymi

12 kw. 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Dzisiejszy dzień w Europie minął pod znakiem odczytów inflacyjnych. Popołudnie w Stanach Zjednoczonych zdominowane przez wystąpienia publiczne szefów FED. Notowania złotego.

Poranna publikacja z niemieckiej gospodarki rozpoczęła serię odczytów inflacyjnych w Europie. Inflacja konsumencka u naszych zachodnich sąsiadów w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,8%. Z kolei rok do roku wzrosła o 0,3%. Oba wyniki nie zaskoczyły analityków rynkowych. Po tej wiadomości euro zaczęło ponownie się umacniać w stosunku do dolara, aby po kilku godzinach ponownie powrócić w okolice poziomu 1,14.

O godzinie 10:30 odpowiednik brytyjskiego urzędu statystycznego opublikował dane dotyczące dynamiki inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Bazowa inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii wyniosła 0,6% w ujęciu miesięcznym, co jest wynikiem lepszym od prognozowanego. Również rok do roku okazała się większa od oczekiwań i wyniosła 1,5%. Z kolei bazowa inflacja producencka miesiąc do miesiąca wypadła tak, jak prognozy wynosząc 0,1%. Roczna dynamika inflacji producenckiej okazała się niższa od sugerowanej przez analityków wielkości. Dobre dane spowodowały umocnienie się brytyjskiej waluty.

Wskaźnik inflacji bazowej w Polsce bez cen żywności i energii wypadł gorzej niż oczekiwano. Wskaźnik ten osiągnął poziom-0,2% rok do roku wobec oczekiwanego -0,1%.

Po południu w Stanach Zjednoczonych zostaną ogłoszone zmiany cen importu oraz eksportu. Będą miały również miejsca publiczne wystawienia szefów FED z San Francisco, Richmond oraz z Filadelfii. Przemówienia te będą dotyczyły tematów gospodarczych, a także polityki monetarnej.

Polski złoty w dniu dzisiejszym traci to, co zyskał wczoraj. Dolar podrożał o 2 grosze i kosztuje 3,76 zł. Podobnie zyskał frank szwajcarski, a cena jego zakupu to 3,94 zł. Euro umocniło się o symboliczny grosz. Cena europejskiej waluty wynosi 4,28 zł. Najwięcej w stosunku do złotówki zyskał funt. Brytyjska waluta podrożała o 5 groszy ido poziomu 5,38 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Eurodolar wraca w okolice 1,075 USD

24 mar 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

To jeszcze nie pivot

23 mar 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Fed w trudnym położeniu

22 mar 2023

Krzysztof Pawlak