Dzisiejszy dzień w Europie minął pod znakiem odczytów inflacyjnych. Popołudnie w Stanach Zjednoczonych zdominowane przez wystąpienia publiczne szefów FED. Notowania złotego.

Poranna publikacja z niemieckiej gospodarki rozpoczęła serię odczytów inflacyjnych w Europie. Inflacja konsumencka u naszych zachodnich sąsiadów w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,8%. Z kolei rok do roku wzrosła o 0,3%. Oba wyniki nie zaskoczyły analityków rynkowych. Po tej wiadomości euro zaczęło ponownie się umacniać w stosunku do dolara, aby po kilku godzinach ponownie powrócić w okolice poziomu 1,14.

O godzinie 10:30 odpowiednik brytyjskiego urzędu statystycznego opublikował dane dotyczące dynamiki inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Bazowa inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii wyniosła 0,6% w ujęciu miesięcznym, co jest wynikiem lepszym od prognozowanego. Również rok do roku okazała się większa od oczekiwań i wyniosła 1,5%. Z kolei bazowa inflacja producencka miesiąc do miesiąca wypadła tak, jak prognozy wynosząc 0,1%. Roczna dynamika inflacji producenckiej okazała się niższa od sugerowanej przez analityków wielkości. Dobre dane spowodowały umocnienie się brytyjskiej waluty.

Wskaźnik inflacji bazowej w Polsce bez cen żywności i energii wypadł gorzej niż oczekiwano. Wskaźnik ten osiągnął poziom-0,2% rok do roku wobec oczekiwanego -0,1%.

Po południu w Stanach Zjednoczonych zostaną ogłoszone zmiany cen importu oraz eksportu. Będą miały również miejsca publiczne wystawienia szefów FED z San Francisco, Richmond oraz z Filadelfii. Przemówienia te będą dotyczyły tematów gospodarczych, a także polityki monetarnej.

Polski złoty w dniu dzisiejszym traci to, co zyskał wczoraj. Dolar podrożał o 2 grosze i kosztuje 3,76 zł. Podobnie zyskał frank szwajcarski, a cena jego zakupu to 3,94 zł. Euro umocniło się o symboliczny grosz. Cena europejskiej waluty wynosi 4,28 zł. Najwięcej w stosunku do złotówki zyskał funt. Brytyjska waluta podrożała o 5 groszy ido poziomu 5,38 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Robi się nerwowo

25 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odwrót pod rosyjską banderą

24 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs