Ważne dane z niemieckiej gospodarki

20 Lut 2015

Dzisiejszy dzień mija pod znakiem umocnienia dolara amerykańskiego względem euro. Wpływa to z kolei na osłabienie polskiej waluty względem większości głównych walut. Poznaliśmy również publikacje wstępnych wartości indeksów PMI z głównych gospodarek europejskich.

Odczyt dla Niemiec w lutym osiągnął najwyższy poziom od ponad pół roku. Zwiastuje to przyśpieszenie wzrostu PKB u naszego zachodniego sąsiada.

Nieznacznie poniżej oczekiwań analityków okazał się odczyt indeksu obrazującego kondycję sektora wytwórczego. W teorii sektor ten jako pierwszy powinien wskazywać przyśpieszenie gospodarcze. Dla inwestorów ważne jest jednak to, że nadal znajduje się powyżej poziomu 50 pkt. (50,9 pkt). Dobrze rokują również informacje napływające z niemieckiego rynku pracy. Wskazują one, że w sektorze prywatnym zatrudnienie wzrosło najwyżej od 3 lat.

Pozytywne wieści napłynęły również z gospodarki francuskiej. Wstępny odczyt PMI dla usług okazał się lepszy od oczekiwań (49,8 pkt.) i wyniósł 53,4 pkt. Pojawiły się również dane z Wielkiej Brytanii o sprzedaży detalicznej. W ujęciu miesięcznym spadek o 0,3% oraz w ujęciu rocznym wzrost o 5,4% (oczekiwano wzrostu o 6%). Pomimo tego, że odczyty indeksów okazały się nieznacznie niższe od oczekiwań analityków, nie wpłynęło to na wycenę funta brytyjskiego.

O 14:00 poznaliśmy dane nt. koniunktury w polskiej gospodarce, które jednak rzadko wzbudzają większe emocje na rynku. Jeszcze dzisiaj inwestorzy powinni zwrócić uwagę na publikację indeksu PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych. Będzie miało miejsce o 15:45. Prognoza wynosi 53,6 pkt. a więc nieznacznie mniej od poprzedniego odczytu – 53,9 pkt.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC nie chce iść drogą Fed

18 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dolar przechodzi do kontrofensywy

17 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dzień, który może zmienić wiele na rynkach… albo i nic

16 Cze 2021

Krzysztof Pawlak