pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Ważne dane z niemieckiej gospodarki

Ważne dane z niemieckiej gospodarki

20 lut 2015 Autor: Marcin Rogalski

Dzisiejszy dzień mija pod znakiem umocnienia dolara amerykańskiego względem euro. Wpływa to z kolei na osłabienie polskiej waluty względem większości głównych walut. Poznaliśmy również publikacje wstępnych wartości indeksów PMI z głównych gospodarek europejskich.

Odczyt dla Niemiec w lutym osiągnął najwyższy poziom od ponad pół roku. Zwiastuje to przyśpieszenie wzrostu PKB u naszego zachodniego sąsiada.

Nieznacznie poniżej oczekiwań analityków okazał się odczyt indeksu obrazującego kondycję sektora wytwórczego. W teorii sektor ten jako pierwszy powinien wskazywać przyśpieszenie gospodarcze. Dla inwestorów ważne jest jednak to, że nadal znajduje się powyżej poziomu 50 pkt. (50,9 pkt). Dobrze rokują również informacje napływające z niemieckiego rynku pracy. Wskazują one, że w sektorze prywatnym zatrudnienie wzrosło najwyżej od 3 lat.

Pozytywne wieści napłynęły również z gospodarki francuskiej. Wstępny odczyt PMI dla usług okazał się lepszy od oczekiwań (49,8 pkt.) i wyniósł 53,4 pkt. Pojawiły się również dane z Wielkiej Brytanii o sprzedaży detalicznej. W ujęciu miesięcznym spadek o 0,3% oraz w ujęciu rocznym wzrost o 5,4% (oczekiwano wzrostu o 6%). Pomimo tego, że odczyty indeksów okazały się nieznacznie niższe od oczekiwań analityków, nie wpłynęło to na wycenę funta brytyjskiego.

O 14:00 poznaliśmy dane nt. koniunktury w polskiej gospodarce, które jednak rzadko wzbudzają większe emocje na rynku. Jeszcze dzisiaj inwestorzy powinni zwrócić uwagę na publikację indeksu PMI dla przemysłu Stanów Zjednoczonych. Będzie miało miejsce o 15:45. Prognoza wynosi 53,6 pkt. a więc nieznacznie mniej od poprzedniego odczytu – 53,9 pkt.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dezinflacja in progress, nawet w Polsce!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Dolar kontruje
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Złoty odporny na utworzenie „nowego rządu”
Krzysztof Pawlak