Ważne dane z Europy. W Polsce PKB zaskakuje.

31 Sty 2017

Inflacja, bezrobocie oraz dynamika PKB w Europie. Z Polski odczyt dotyczący gospodarki.

Rośnie presja na EBC.

Kolejne dane ze strefy euro odbierają argumenty dla ultraluźnej polityki EBC. Stopa bezrobocia wynosi 9,6%, czyli blisko punkt procentowy mniej niż w zeszłym roku. Jest to najniższy wynik od maja 2009 roku. Tradycyjnie już najniższe bezrobocie notowane jest w Czechach i w Niemczech. Na drugim biegunie znajdują się Grecy oraz Hiszpanie. Jednak sytuacja na półwyspie Iberyjskim dynamicznie się poprawia.

Pozytywnie zaskoczył też odczyt dynamiki PKB. Wyniosła ona 1,8% przy oczekiwaniach na poziomie 1,7%. Ostatni kwartał przyniósł wzrost o 0,5%. Był to już 15. kolejny kwartał z dodatnia dynamiką. Historycznie do szczytów w poprzednich cyklach koniunkturalnych jeszcze trochę brakuje, jednak już teraz prawie cztery lata nieprzerwanego wzrostu robią wrażenie. Zwłaszcza że EBC jeszcze nie wszedł na ścieżkę podnoszenia stóp procentowych.

I wygląda na to, że wcale nie zamierza zbyt szybko na nią wchodzić. Nawet pomimo przyśpieszającej inflacji. W styczniu wyniosła ona 1,8% co niektórzy mogliby już odczytywać jako spełnienie głównego celu EBC. Zakłada on, że inflacja powinna wynosić “poniżej ale blisko” 2%. Mario Draghi kupuje czas argumentując, że obecny wynik jest efektem niskiej bazy. Ponadto przypomina, że cel inflacyjny jest określony w średnim okresie, tak by rozróżnić inflację przejściową od trwałej. Takie podejście nie może podobać się zwłaszcza Niemcom, którzy coraz bardziej naciskają na Włocha.

Za szybko czy za wolno?

Dzisiaj w Polsce tematem numer jeden jest odczyt GUSu dotyczący wzrostu PKB. Wyniósł on 2,8% i teoretycznie pozytywnie zaskoczył rynek, gdyż średnia oczekiwań ekonomistów wyniosła 2,7%. Obraz polskiej gospodarki jednak wcale nie jest taki pozytywny. Wystarczy przypomnieć, że budżet na 2016 rok był uchwalony przy założeniu wzrostu na poziomie 3,8%. W późniejszej korekcie zmniejszono oczekiwania do 3,6%, co również okazało się oderwane od rzeczywistości. Tradycyjnie już głównym napędem dla naszej gospodarki były wydatki konsumpcyjne, które wzrosły o 3,6%. Negatywnie na dynamice PKB odbił się spadek inwestycji o 5,5% w skali roku. Warto zauważyć, że był to najniższy wzrost PKB od trzech lat. Co prawda ta sytuacja może ulec jeszcze zmianie. Wystarczy obniżyć odczyty PKB za dwa poprzednie lata, co w ostatnim czasie próbuje osiągnąć wicepremier Morawiecki.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Taryfikator inwazji

20 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Rynek już wie

19 Sty 2022

Krzysztof Adamczak