pl
Strona główna > Komentarze walutowe > W USA lepiej niż w UE

W USA lepiej niż w UE

25 wrz 2023 Autor: Dawid Górny

Ostatni poniedziałek września to kolejny dzień, kiedy wygasają emocje z poprzedniego tygodnia. Inwestorzy analizują dane dostarczone na rynek przez bankierów centralnych czy europejskie i amerykańskie odczyty PMI. W tym otoczeniu złoty odrabia straty poniesione w piątkowe popołudnie.

Dane zza oceanu

Wstępne odczyty amerykańskich indeksów PMI za wrzesień są wyższe od publikacji z unijnej gospodarki. Przypomnę, że są to wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Na ich podstawie rynki określają dalszy rozwój lub hamowanie badanej gałęzi gospodarki. Poziomem oddzielającym wzrost aktywności od dekoniunktury jest 50 punktów. Zgodnie z piątkowymi odczytami z USA PMI dla przemysłu wzrosło do 48,9 pkt. Dla porównania, tego samego dnia w strefie euro odnotowaliśmy spadek do 43,4 pkt. W obydwóch przypadkach znajdujemy się poniżej poziomu neutralnego, jednak w Stanach Zjednoczonych widzimy znacznie lepsze perspektywy względem Wspólnoty. Subindeks PMI badający sektor usługowy spadł za oceanem do 50,2 pkt (poprzednio 50,5 pkt.). Pomimo niższej wartości nadal jest to wynik gdzie większość ankietowanych udziela pozytywnych odpowiedzi, a to ponownie stawia USA w lepszej pozycji względem strefy euro (48,4 pkt.), gdzie większość odpowiedzi jest negatywnych.

Gospodarka Niemiec

Pogorszenie europejskich wskaźników zarówno w sektorze usługowym, jak i przemysłowym jest bezpośrednio związane z coraz gorszą sytuacją rynkową u naszych zachodnich sąsiadów, którzy są głównym motorem napędowym unijnej gospodarki. To Niemcy w tym roku znalazły się w technicznej recesji, a ich odczyty PMI są jednymi z najniższych na Starym Kontynencie. Nieciekawą kondycję niemieckiej gospodarki potwierdza dzisiejsza publikacja wartości indeksu instytutu Ifo. Odczyt nie zmienił się względem poprzedniego, pozostając na poziomie 85,7 punktu, co jest najniższym wskazaniem od października 2022 roku. W trudnym momencie znajduje się także niemiecki indeks giełdowy DAX, który po raz szósty w tym miesiącu testuje wsparcie 15600 punktów, nie potrafiąc trwale umocnić się względem wspomnianego poziomu. Powyższe stwarza presję na euro, które osłabia się względem dolara. W poniedziałek po południu kurs EUR/USD oscyluje przy 1,063 USD, które na eurodolarze jest wielomiesięcznym wsparciem.

Aprecjacja PLN

W poniedziałek o poranku obserwowaliśmy ciekawe zachowanie krajowej waluty, która mimo słabej kondycji euro, umocniła się względem głównych walut. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku par EUR/PLN, USD/PLN i GBP/PLN jest to jedynie wymazanie strat poniesionych w piątkowe popołudnie. W poniedziałek o godzinie 14:00 euro kosztuje niecałe 4,59 PLN, amerykański dolar ok. 4,31 PLN, a funt szterling 5,27 PLN. Najciekawsza sytuacja wyrysowała się na wykresie CHF/PLN gdzie złoty umacnia się od momentu decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o braku podwyżki kosztu pieniądza. Wykres krajowej waluty do franka schodzi coraz niżej, dochodząc w poniedziałek do wsparcia 4,735 PLN. Dziś obserwowaliśmy trzy próby jego przełamania, jednak wszystkie zostały zanegowane.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak