pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Uwolnienie 137 mld EUR dla Polski!

Uwolnienie 137 mld EUR dla Polski!

23 lut 2024 Autor: Dawid Górny

Ostatni piątek lutego to kluczowa informacja dla Polskiej gospodarki o odblokowaniu funduszy europejskich. Żeby nie było tak kolorowo, dziś dowiedzieliśmy się również o sporym wzroście bezrobocia. Dane z Niemiec również nie napawają optymizmem. Finalne odczyty PKB potwierdziły powrót naszego głównego zagranicznego partnera handlowego w strefę technicznej recesji.

Umocnienie złotego

Dziś podczas konferencji w Warszawie dowiedzieliśmy się o długo wyczekiwanym uwolnieniu funduszy europejskich dla naszego kraju. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, poinformowała, że w przyszłym tygodniu zostaną podjęte decyzje dotyczące odblokowania środków dla Polski. Kwota robi wrażenie, gdyż jest to 137 mld EUR, czyli prawie 600 mld PLN! Wiadomość wpłynęła na umocnienie złotego do głównych walut, jednak aprecjacja była umiarkowana. Dwie godziny po informacji kurs EUR/PLN (4,31 PLN) czy USD/PLN (3,98 PLN) znajduje się zaledwie dwa grosze niżej niż w samo południe. Dla porównania, po ogłoszeniu wstępnych wyników ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych było to kilkanaście groszy. W tym miejscu możemy doszukiwać się przyczyny wystudzenia dzisiejszej reakcji. Dlaczego? Rynki już po wyborach zdyskontowały odblokowanie środków z funduszy europejskich dla Polski, przez co sam fakt oficjalnego ogłoszenia informacji od dawna był w cenach. Umiarkowana euforia nie jest jednak czymś złym, a sam fakt odblokowania środków unijnych z pewnością pomoże złotemu utrzymywać zyski, które wypracował poprzedniego roku.

Niby dobrze, a jednak gorzej

Mijający tydzień przyniósł mieszane dane z krajowego podwórka. Oprócz dobrych informacji o wzroście wynagrodzeń w ujęciu rocznym, dziś dowiedzieliśmy się o 4,6% wzroście sprzedaży detalicznej. Jest to wynik o ponad 4 punkty procentowe lepszy od poprzedniego (0,5%), jak również od oczekiwań na poziomie 3,5%. Drugą stroną medalu był spadek produkcji budowlano-montażowej i zatrudnienia. Ostatni z wymienionych dołożył swoją cegiełkę we wzroście bezrobocia do 5,4% (poprzednio 5,1%). Skok aż o 0,3 punktu procentowego jest spory, gdyż ostatnio widziany dokładnie rok temu. To jednocześnie wskazuje na fakt, że jest on spowodowany zmniejszeniem prac sezonowych, których w okresie zimowym jest zdecydowanie mniej, niż latem. Powyższe mieszane dane nie wpłynęły na złotego tak silnie, jak wcześniej opisywana informacja o odblokowaniu środków z funduszy europejskich.

Niemcy pozostają w recesji

W piątek dopłynęły do nas kolejne słabe dane z gospodarki naszych zachodnich sąsiadów. Jeszcze w drugim kwartale 2023 największy gracz Wspólnoty wrócił do neutralnego poziomu kwartalnych zmian PKB, co oznaczało wyjście ze strefy ujemnej. Tendencja lepszych wyników nie została utrzymana, a poziom zero okazał się lokalnym szczytem możliwości, gdyż już kwartał później wróciliśmy do spadków. Dzisiejsze dane za czwarty kwartał 2023 roku wskazały na skurczenie się niemieckiej gospodarki o 0,3% k/k (poprzednio -0,1%). Oznacza to powrót do recesji technicznej (2 spadkowe odczyty z rzędu). Mimo słabych danych z Niemiec kurs eurodolara w piątek kontynuuje ruch w kierunku północnym. Przypomnę, że wczoraj “edek” wybił się z kanału spadkowego, jednak w godzinach popołudniowych obserwowaliśmy odreagowanie. Skutkiem było zamknięcie czwartkowej świecy z długim górnym knotem, a to poddawało dalsze wzrosty pod wątpliwość. Mimo obaw niektórych analityków dziś osłabienie amerykańskiej waluty jest kontynuowane. Kurs EUR/USD o godzinie 14:00 znajduje się powyżej 1,083 USD.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs