pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Uśpiona atrakcyjność PLN

Uśpiona atrakcyjność PLN

23 mar 2022 Autor: Krzysztof Pawlak

Oczekiwania odnośnie podwyżek stóp procentowych w USA ciągle rosną, co wspiera dolara amerykańskiego i powoduje skok rentowności obligacji. Bank Anglii dostał solidny argument za większą skalą zacieśniania monetarnego. Złoty stabilny, wyczekuje finalizacji rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. 

Dolar z mocnymi argumentami

Kolejne wypowiedzi członków Fed tylko zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki stóp w USA w maju, ale nie o 25 pkt bazowych (oczekiwane wcześniej), a już o 50 pkt. Rynek wycenia w tej chwili szansę takiego ruchu na 64% i przekonanie rośnie z dnia na dzień. Do posiedzenia Fed jeszcze sporo czasu, ale taka sytuacja będzie wpływać korzystnie na dolara, który ma szansę kontynuować umocnienie nie tylko do euro, ale i innych walut z koszyka G-10. Tym bardziej, że rosną też dość mocno rentowności amerykańskiego długu, a taka sytuacja zwyczajowo pomaga USD. Wczoraj 10-latki przekroczyły nawet poziom 2,4%, który był widziany ostatnio w 2019 roku. Owszem, historycznie w podobnych sytuacjach, a więc na początku zacieśniania, dług potrafił osiągać znacznie wyższy poziom i to przy niższej inflacji. Bądź co bądź jeśli rentowność rośnie, spada cena obligacji, a więc ich posiadacze tracą. 

BoE nie ma wyboru

Dzisiaj kalendarz makro nie jest zbytnio ciekawy, niemniej jednak dla funta brytyjskiego i szczególnie Banku Anglii pojawił się ważny odczyt inflacji CPI za luty. Wynik 6,2% przy oczekiwaniach na poziomie 5,9% i poprzednim odczycie w styczniu 5,5% daje jasny sygnał, że BoE będzie działał i podnosił stopy procentowe. Być może w większej sile, niż na to liczy rynek, a to powinno być wsparciem dla GBP. Szczególnie, że po poprzednim posiedzeniu Banku Anglii, przy niejednogłośnej decyzji o podwyżce stóp narosły spekulacje. W BoE mają pojawiać się głosy, że zacieśnianie monetarne trzeba zatrzymać na jakiś czas i zadbać o portfele obywateli, by nie spowodować zatrzymania konsumpcji i tym samym spowolnienia wzrostu gospodarczego. Poziom inflacji i narastanie presji cenowej może jednak nie dać wyboru i na kolejnym posiedzeniu BoE będzie niejako zmuszony zaserwować silniejszą reakcję i podwyżkę stóp wyższą niż 25 pkt bazowych. 

Wszystko zależy od zakończenia walk na Ukrainie

Krajowa waluta jest wręcz uśpiona w ostatnich dniach. Ciągle hamulcem dla umocnienia złotego pozostaje kwestia trwającej wojny na Ukrainie. Inwestorzy po cichu zapewne liczą na pokój i przerwanie walk, ale ciągle jest to myślenie życzeniowe. Gdyby jednak taki scenariusz się ziścił, to EUR/PLN szybko spadłby na poziomy w okolicach 4,60. Tym bardziej że pozytywnych argumentów nie brakuje, jak uruchomienie programu odbudowy z UE, który został wstrzymany, a także powtarzana jak mantra polityka monetarna. Nie bierze się to oczywiście znikąd, wystarczy spojrzeć na to co się dzieje w innych bankach centralnych naszego regionu. Wczoraj Węgrzy podwyższyli stopę procentową aż o 1 p. proc. Powoli staje się to charakterystyczne, że w naszym regionie modne jest ostrzejsze zacieśnianie. Stąd atrakcyjność PLN w przypadku zakończenia wojny będzie duża.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dane z USA trzęsą kursami
Dawid Górny

Komentarz walutowy

(Oby nie czarna) „SUPER” środa
Dawid Górny