pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Usługi mają się lepiej niż przemysł

Usługi mają się lepiej niż przemysł

06 kwi 2023 Autor: Dawid Górny

Od wczoraj w kalendarzu makroekonomicznym pojawiają się odczyty indeksów z sektora usługowego. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, wskazania sugerują przyszły wzrost aktywności tej gałęzi gospodarki. Na tle wszystkich danych ponownie wyróżnia się Hiszpania, której PMI dla usług to prawie 60 punktów. Dziś otrzymaliśmy kolejne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Usługi w Europie

Wczoraj poznaliśmy odczyty indeksu PMI dla usług z wielu państw Starego Kontynentu. Jest to indeks wyprzedzający koniunktury. Za wartość neutralną przyjmuje się poziom 50 punktów. Odczyty powyżej niego oznaczają wzrost aktywności badanej gałęzi gospodarki i odwrotnie. Ze środowych danych wynika jasno, że usługi mają się o wiele lepiej niż przemysł. Wszystkie wskaźniki PMI dla usług znalazły się powyżej wartości neutralnej. Dla całej strefy euro było to 55 punktów. Co prawda, jest to wynik o 0,6 punktu poniżej oczekiwań, jednak aż o 3,3 punktu powyżej poprzedniego wskazania. Podobny obraz uzyskaliśmy w największej gospodarce Unii Europejskiej. Omawiany wskaźnik w Niemczech to 53,7 punktu (prognoza 53,9 pkt., poprzednio 50,9 pkt.). Najwyższą wartość PMI dla usług osiągnął w Hiszpanii – wynik 59,4 punktu jest wyższy nawet od rynkowego konsensusu (57,5 pkt.). 

Usługi w USA

Środa to także odczyty z tytułowego sektora w Stanach Zjednoczonych. PMI dla usług za oceanem wskazały wartość 52,6 punkta. Wynik był o 2 punkty powyżej poprzedniego wskazania, jednak niżej od rynkowych oczekiwań. Znacznie gorzej wypadł indeks ISM dla usług sporządzany przez Institute for Supply Management. 51,2 punktu to o 3,9 pkt. poniżej lutowego odczytu. Jest to także wskazanie poniżej rynkowego konsensusu (54,5 punktu). 

Jak widać, obydwa opisywane indeksy znalazły się poniżej oczekiwań. Pozytywny natomiast jest fakt, że wskazania znalazły się powyżej wartości neutralnej 50 punktów. Patrząc na wykres głównej pary walutowej świata, można wywnioskować, że właśnie tak inwestorzy zinterpretowali raport ISM. Po jego publikacji nastąpiło umocnienie dolara. EUR/USD zszedł z 1,097 USD do ok. 1,09 USD. Ruch ten, mógł być także swoistą korektą wtorkowego umocnienia euro, którego wspólna waluta nie zdołała utrzymać.

Zmiany zatrudnienia w Stanach 

Od wczoraj uzyskaliśmy trzy wskaźniki obrazujące rynek pracy w USA. Raport ADP przedstawiający zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym z poprzedniego miesiąca to 145 tys. nowych miejsc pracy. Wskazanie było o 55 tys. poniżej rynkowych oczekiwań. Kolejnym odczytem był raport Challengera, który wskazuje liczbę zwolnień. Wartość 89,7 tysięcy jest wynikiem o ponad 10 tysięcy wyższym od lutowego wskazania. Ponadto, liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych na poziomie 228 tys. była wyższa od prognozowanych 200 tysięcy. Powyższe dane nie wpłynęły znacząco na kurs eurodolara, który o 14:30 nadal oscyluje wokół poziomu 1,09 USD. W tym samym czasie EUR/PLN wskazuje 4,682 PLN, USD/PLN to 4,295 PLN, CHF/PLN wynosi 4,742 PLN, natomiast za jednego funta zapłacimy 5,351 złotego.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odbicie na EUR/USD zatrzymane
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Niepewność nadal pozostaje
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak