pl
Strona główna > Komentarze walutowe > USD obronił parytet

USD obronił parytet

23 sie 2022 Autor: Dawid Górny

Wtorkowe dane z europejskich gospodarek nie pomagają wspólnej walucie. Euro leży na łopatkach i od dołu ogląda wiszącą nad sobą parytetową presję. Medialny szum, niczym odliczanie sędziego najwyraźniej nie pomaga, by wstać i podjąć dalszą walkę. Dziś otrzymaliśmy także dane z brytyjskiej gospodarki. Złoty kontynuuje spadki w stosunku do głównych walut.

Nieciekawe dane z gospodarki UE

We wtorek zostały opublikowane indeksy PMI dla przemysłu i usług z Europy. Purchasing Managers Index (PMI) jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury. Obrazuje aktywność dla danego sektora gospodarki na przyszły miesiąc. Przyjmuje się, że poziom 50 pkt to jego neutralna wartość. Odczyty powyżej sugerują ożywienie badanego sektora gospodarki i odwrotnie. Opublikowane dziś dane dla całej strefy euro są niższe w stosunku do odczytów sprzed miesiąca zarówno dla przemysłu jak i usług. Warto zwrócić uwagę na indeks PMI dla przemysłu, który był równy 49,7 pkt. Drugi raz z rzędu znajdujemy się poniżej poziomu neutralnego, co sugeruje osłabienie aktywności w tym sektorze strefy euro. Dzisiejsze indeksy PMI dotyczyły także sektora usług i przemysłu Francji oraz Niemiec. Większość z nich była gorsza w porównaniu do poprzednich. Wyjątkiem był PMI dla niemieckiego przemysłu. Mimo to, wartość 49,8 pkt także znajduje się w obszarze sygnalizującym zmniejszenie aktywności gospodarczej w tym sektorze. 

Obrona parytetu

Dzisiejsze dane z Europy nie pomagają walucie unijnej. Słabe indeksy PMI jedynie wzmocniły recesyjne obawy na Starym Kontynencie. Tym samym nie mogły stać się umocnieniem dla euro. W związku z powyższym wczorajszy parytet nie został wybroniony przez wspólną walutę. Całe dzisiejsze przedpołudnie na popularnym „edku”  utrzymywaliśmy się poniżej wartości 0,9953 USD. Lokalnie eurodolar otarł się nawet o poziomy 0,9903 USD. Oznacza to wyraźne zejście poniżej minimów, które wyznaczyliśmy w połowie lipca bieżącego roku. Wtedy kurs EUR/USD osiągnął wartość 0,9951 USD. 23 sierpnia 2022 roku jest kolejnym nieudanym dniem dla rodzimej waluty. Polski złoty znów traci w stosunku do głównych walut. EUR/PLN znajduje się powyżej poziomów 4,77 PLN. Na wykresie USD/PLN obserwujemy wartość ok. 4,81 PLN, która niebezpiecznie zbliża się do rekordowego 4,835 PLN z połowy lipca 2022. Ponownie blisko rekordu jesteśmy także w stosunku do franka szwajcarskiego. CHF/PLN oscyluje po godzinie 13 powyżej wartości 4,975 PLN. Okrągłe 5 PLN wydaje się być w zasięgu ręki.

Słabo także na Wyspach

W dniu dzisiejszym poznaliśmy także odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług z brytyjskiej gospodarki. Podobnie jak we Francji i Niemczech, znajdują się one poniżej poziomów opublikowanych w poprzednim miesiącu. Co więcej, PMI dla przemysłu spadł z 52,1 pkt do 46 pkt. Jest to wartość poniżej poziomu neutralnego. Dodatkowo wskaźnik zamówień publikowany przez Konfederację Brytyjskiego Przemysłu wyniósł -7 pkt. Dla porównania, przed miesiącem znajdował się on na poziomie 8 pkt powyżej zera. Ujemne wartości tego indeksu ostatni raz widziano w kwietniu 2021 roku. Jak widać, nieciekawa sytuacja gospodarcza na Wyspach znajduje potwierdzenie nie tylko w predykcjach Banku Anglii, ale także w coraz większej liczbie danych makroekonomicznych. Nie przeszkadza to jednak brytyjskiej walucie umacniać się w stosunku do euro oraz złotego. Dziś po południu kurs GBP/PLN znajduje się powyżej 5,66 PLN.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak