pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Ucieczka od ryzykownych aktywów

Ucieczka od ryzykownych aktywów

21 sie 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

W ostatnich dniach da się zaobserwować pogarszające się nastroje na rynkach finansowych. Inwestorzy co raz bardziej obawiają się o kondycję chińskiej gospodarki. Dzisiejszy dzień przynosi bardzo słaby odczyt indeksu PMI z Państwa Środka. Indeks spadł do poziomu 47,1 pkt a co najgorsze jest to już kolejny miesiąc poniżej granicznego poziomu 50 pkt. Sierpień przyniósł więc dalsze pogorszenie sytuacji w chińskim przemyśle.

Cała sytuacja budzi ogromny strach na rynkach finansowych. Co ma odzwierciedlenie w ciągle spadających cenach surowców. Zyskuje euro, szczególnie do dolara, na parze EUR/USD obserwujemy najwyższy poziom od 2 miesięcy. Inwestorzy pozbywają się dolarów, gdyż sądzą, że kłopoty chińskiej gospodarki przełożą się na odsunięcie w czasie podwyżki stóp procentowych w USA. Oczywiście trzeba też bacznie obserwować działania Ludowego Banku Chin który bez wątpienia w najbliższych dniach zareaguje na całą tą sytuację. Być może już w najbliższym czasie zdecyduje się po raz kolejny poluzować prowadzoną politykę pieniężną.

Ale trzeba zauważyć również, że i europejskie gospodarki mają kłopot. Dzisiejszy odczyt indeksów PMI z Francji był bardzo słaby. Po raz kolejny były to wartości poniżej 50 pkt. Na szczęście dla notowań euro, publikacja indeksów z Niemiec okazała się lepsza od prognoz. Można nawet powiedzieć, że w sierpniu niemiecki sektor prywatny wrzucił wyższy bieg, wzrosły zarówno produkcja jak i nowe zamówienia.

Powraca też na rynki temat grecki. Do dymisji podał się premier Tsipras, i zapowiedział na 20 września przedterminowe wybory. Wcześniejsze wybory będą swoistym testem popularności Syrizy po ostatnich decyzjach o przyjęciu programu pomocowego i zgody na kolejny program reform. Kluczowym będzie to czy do głosu dojdą partie popierające obecność Grecji w strefie euro i realizację nałożonych reform. Póki co rynek nie dyskontuje negatywnych scenariuszy dla Grecji.

Jak to zwykle bywa, na całym zamieszaniu tracą najwięcej waluty rynków wschodzących w tym Polski. Inwestorzy uciekają od ryzykownych aktywów. Złoty dzisiaj traci do głównych walut na EUR/PLN znów przebity został poziom 4,20, na CHF/PLN kurs zbliża się do 3,90. Wyjątek stanowi umocnienie do dolara amerykańskiego gdzie kurs spadł poniżej 3,73, jest to konsekwencja ruchu na EUR/USD.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na odczyt indeksu PMI dla przemysłu z amerykańskiej gospodarki (15.45). Wyższy poziom od prognoz z pewnością będzie wsparciem dla dolara. Gdyby jednak odczyt był słabszy od prognoz i poprzedniej wartości przełoży się na kontynuacje wyprzedaży dolara.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Alarm włączony, ale paniki nie ma
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Przemysł w Europie znów „na hamulcu”
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bank Japonii zaciera ręce
Krzysztof Pawlak