Ucieczka od ryzykownych aktywów

21 sie 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

W ostatnich dniach da się zaobserwować pogarszające się nastroje na rynkach finansowych. Inwestorzy co raz bardziej obawiają się o kondycję chińskiej gospodarki. Dzisiejszy dzień przynosi bardzo słaby odczyt indeksu PMI z Państwa Środka. Indeks spadł do poziomu 47,1 pkt a co najgorsze jest to już kolejny miesiąc poniżej granicznego poziomu 50 pkt. Sierpień przyniósł więc dalsze pogorszenie sytuacji w chińskim przemyśle.

Cała sytuacja budzi ogromny strach na rynkach finansowych. Co ma odzwierciedlenie w ciągle spadających cenach surowców. Zyskuje euro, szczególnie do dolara, na parze EUR/USD obserwujemy najwyższy poziom od 2 miesięcy. Inwestorzy pozbywają się dolarów, gdyż sądzą, że kłopoty chińskiej gospodarki przełożą się na odsunięcie w czasie podwyżki stóp procentowych w USA. Oczywiście trzeba też bacznie obserwować działania Ludowego Banku Chin który bez wątpienia w najbliższych dniach zareaguje na całą tą sytuację. Być może już w najbliższym czasie zdecyduje się po raz kolejny poluzować prowadzoną politykę pieniężną.

Ale trzeba zauważyć również, że i europejskie gospodarki mają kłopot. Dzisiejszy odczyt indeksów PMI z Francji był bardzo słaby. Po raz kolejny były to wartości poniżej 50 pkt. Na szczęście dla notowań euro, publikacja indeksów z Niemiec okazała się lepsza od prognoz. Można nawet powiedzieć, że w sierpniu niemiecki sektor prywatny wrzucił wyższy bieg, wzrosły zarówno produkcja jak i nowe zamówienia.

Powraca też na rynki temat grecki. Do dymisji podał się premier Tsipras, i zapowiedział na 20 września przedterminowe wybory. Wcześniejsze wybory będą swoistym testem popularności Syrizy po ostatnich decyzjach o przyjęciu programu pomocowego i zgody na kolejny program reform. Kluczowym będzie to czy do głosu dojdą partie popierające obecność Grecji w strefie euro i realizację nałożonych reform. Póki co rynek nie dyskontuje negatywnych scenariuszy dla Grecji.

Jak to zwykle bywa, na całym zamieszaniu tracą najwięcej waluty rynków wschodzących w tym Polski. Inwestorzy uciekają od ryzykownych aktywów. Złoty dzisiaj traci do głównych walut na EUR/PLN znów przebity został poziom 4,20, na CHF/PLN kurs zbliża się do 3,90. Wyjątek stanowi umocnienie do dolara amerykańskiego gdzie kurs spadł poniżej 3,73, jest to konsekwencja ruchu na EUR/USD.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na odczyt indeksu PMI dla przemysłu z amerykańskiej gospodarki (15.45). Wyższy poziom od prognoz z pewnością będzie wsparciem dla dolara. Gdyby jednak odczyt był słabszy od prognoz i poprzedniej wartości przełoży się na kontynuacje wyprzedaży dolara.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak