Pierwszy dzień nowego miesiąca jest bardzo interesujący, szczególnie dlatego, że marzec jest miesiącem w którym rozpoczyna się program skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny (euro-QE). Jego wartość wynosi 60 mld euro miesięcznie, co znacząco może hamować skalę ewentualnej przeceny polskiego złotego względem europejskiej waluty. Dzisiejszy dzień przyniósł nam również wiele danych makroekonomicznych z polskiej i europejskiej gospodarki. Dzisiaj rozpoczyna się tydzień pełen ważnych decyzji dla rynku walutowego.

Odczyt wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu okazał się lepszy od oczekiwań analityków – wyniósł 55,1 pkt. (prognoza: 54,7 pkt.), co jednak nie wpłynęło znacząco na wycenę rodzimej waluty. Od rana złoty pozostaje natomiast pod wpływem impulsów z szerokiego rynku, wraz ze wzrostami na parze EUR/USD, euro w wycenie do złotego kształtuje się na poziomie 4,15 zł, natomiast dolar amerykański na poziomie 3,70 zł.

O 14:30 poznaliśmy dane o dochodach i wydatkach Amerykanów. W skali miesiąca dochody wzrosły o 0,3% (oczekiwano 0,4%), natomiast wydatki spadły o 0,2% (prognozowano spadek o 0,1%). Reakcja rynku na opublikowane dane nawet w ujęciu dziennym była niewielka.

Rynki w tym tygodniu skupione są na kilku najistotniejszych wydarzeniach. Najważniejsza dla wyceny rodzimej waluty jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która będzie miała miejsce w najbliższą środę. Rynkowy konsensus zakłada dalsze luzowanie polityki pieniężnej – obniżkę głównej stopy procentowej do poziomu 1,75% (cięcie o 25 pb.). Decyzja o cięciu stóp jest już zawarta w aktualnej wycenie złotego, dla dalszej wyceny ważna okaże się konferencja Marka Belki po decyzji, która będzie miała miejsce w środę, jak zwykle, o 16:00.

W środę będą miały miejsce również publikacje indeksu PMI dla usług w ramach gospodarek Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Strefy Euro. Druga część tygodnia również zapowiada się bardzo ciekawie. W czwartek będzie miało miejsce posiedzenie EBC, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych w Strefie Euro. Analitycy zakładają pozostawienie stóp na poziomie 0,05% – decyzja zostanie ogłoszona o 13:45, konferencja po posiedzeniu będzie miała miejsce o 14:30. W piątek również czekamy na ważną publikacje, poznamy dane z rynku pracy w USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Robi się nerwowo

25 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odwrót pod rosyjską banderą

24 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs