Tydzień dobiega końca

12 kw. 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Udane dni

Mijający tydzień można uznać za udany dla naszej waluty. Dobre nastroje inwestorów, pomimo słabszych odczytów z gospodarek, przekładają się na wzrost wartości złotówki. Dolar amerykański potaniał do 3,78 zł. Do tego samego poziomu spadła cena franka szwajcarskiego. Za wspólną walutę zapłacimy dziś 4,28 zł, a za funta brytyjskiego 4,95 zł. W godzinach wieczornych możemy zaobserwować większą zmienność na parach powiązanych z polskim złotym spowodowaną decyzją S&P w sprawie ratingu naszego kraju.

Bez większych zmian

Pomimo  trzech ważnych wydarzeń w tym tygodniu na rynkach niewiele się zmieniło i nadal utrzymywany jest nieco większy apetyt na ryzyko wśród inwestorów. Na posiedzenie Europejski Bank Centralny nie zmienił swojej polityki. Stopy procentowe procentowe pozostały na dotychczasowych poziomach, a taktyka wait and see będzie wciąż aktualna. W mijającym tygodniu poznaliśmy również zapiski z marcowego posiedzenia FOMC, którym jego członkowie również nie widzą póki co przesłanek do zmian polityki monetarnej w tym roku, chyba, że zmianom uległyby nastroje w gospodarce. Trzecim ważnym wydarzeniem, które mimo swojej wagi nie wniosło zbyt dużej zmienności na rynki był szczyt UE, na którym to przedłużono termin ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur wspólnoty do końca października, z możliwościa skrócenia tego terminu.

Niezbyt interesujący kalendarz

Piątkowy kalendarz makroekonomiczny nie zachwyca publikacjami. Do najważniejszych z nich należał odczyt produkcji przemysłowej w strefie euro. Pomimo tego, że odnotowano spadek dynamiki, to była ona i tak wyższa od oczekiwań. Z kolei po południu opublikowana zostanie dynamika cen importu i eksportu oraz raport Uniwersytetu Michigan w USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Widok z płaskowyżu

31 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja w dół!

30 mar 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy gospodarka słabnie?

29 mar 2023

Dawid Górny