pl
Strona główna > Komentarze walutowe > ‘’Super czwartek’’ dla funta

‘’Super czwartek’’ dla funta

05 lis 2015 Autor: Krzysztof Furmańczak

Wczorajszy raport ADP dotyczący zmian pozarolniczego rolnictwa w USA wypadł lepiej od oczekiwań.  Dolar od razu zareagował umocnieniem. Przemówienie Janet Yellen przyczyniło się do kontynuacji spadków na głównej parze.

Prezes Fed powiedziała, że Komitet FOMC oczekuje, że gospodarka będzie kontynuowała swój wzrost w wystarczającym tempie do tworzenia dalszej poprawy na rynku pracy oraz do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 procent w średnim terminie. Dodała również, że jeśli nadchodzące dane makro będą potwierdzać oczekiwania Komitetu, wówczas plany podwyżek stóp procentowych w grudniu będą mogły się urzeczywistnić.

Następne posiedzenie Fed odbędzie się 15 i 16 grudnia. Na chwile obecną wyceniane przez rynek prawdopodobieństwo podwyżek stóp w przyszłym miesiącu wzrosło z 50% do 58%. Spadki na eurodolarze wyhamowały na poziomie wsparcia na 1,0850. Jutrzejsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w USA mogą spowodować, że ten poziom zostanie poddany ciężkiej próbie.

Dla brytyjskiego funta mamy dziś ‘’super czwartek’’ objawiający się kumulacją ważnych danych makro. Kurs szterlinga ustanowił dziś rano maksimum na 6,0162 zł. Ostatnio taki poziom obserwowaliśmy w 2007 r. O godz. 13:00 poznaliśmy raport o inflacji, protokół z posiedzenia Banku Anglii (BoE), a także decyzje w sprawie stóp procentowych. Stopy zgodnie z przewidywaniami analityków zostały na niezmienionym poziomie, aczkolwiek stosunek głosów wyniósł 8:1 a nie 7:2 jak oczekiwała część ekspertów.  BoE obniżył przewidywania co do PKB na 2016 rok z 2,7% do 2,5%.

Prognozy Banku Centralnego odnośnie inflacji zakładają wzrost cen na poziomie 2,1% w czwartym kwartale 2017 roku oraz 2,2% w 2018 roku. Szef Banku Anglii powiedział, że władze dokonają wszelkich niezbędnych działań by osiągnąć cel inflacyjny (2%) w ciągu dwóch najbliższych lat. Dane zostały odebrane jako zdecydowanie gorsze od oczekiwań. Kurs GBPPLN zanurkował z 6,00 zł do 5,95 zł.

W kalendarzu makro mamy dziś o godz. 13:45 oraz o 21:15 przemówienie prezesa Banku Anglii Marka Carneya. O 14:30 przemawia członek FOMC William Dudley, poznamy także dane na temat jednostkowych kosztów pracy oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA. O 15:10 przemawia wiceprezes Fed Stanley Fischer. O 19:30 swoje wystąpienie rozpocznie szef Fed Dennis Lockhart.

Jutrzejszy kalendarz również obfituje w wiele ważnych danych gospodarczych. O 8:00 poznamy produkcję przemysłową z Niemiec. O 10:30 zostaną opublikowane dane odnośnie  produkcji przemysłowej oraz bilans handlu zagranicznego z Wielkiej Brytanii. O 14:30 zostaną podane wskaźniki na temat rynku pracy z USA.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs