pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Strefa euro zwalnia.

Strefa euro zwalnia.

12 lip 2018 Autor: Krzysztof Adamczak

KE obniża prognozy dla Unii, Moody’s krytykuje Turcję, posiedzenie RPP bez echa.

Unia zwalnia.

    Komisja Europejska obniżyła prognozy dotyczące wzrostu PKB w strefie euro w obecnym roku. Wcześniej zakładano, że wyniesie on 2,4%, obecne prognozy mówią o zaledwie 2,1%. Predykcje dotyczące przyszłego roku nie uległy zmianie i cały czas wynoszą 2%. Rano poznaliśmy też odczyty inflacyjne w dwóch największych gospodarek strefy, zarówno w Niemczech, jak i we Francji wyniosła ona 2,1% w skali roku. Oprócz tego został opublikowany raport dotyczący produkcji dla całej strefy. Jej dynamika przyspieszyła z 1,7% w poprzednim miesiącu do 2,4%.

Erdogan wprowadza zmiany.

    Prezydent Turcji już zaczął wykorzystywać nowe uprawnienia, które zdobył po przejściu z systemu parlamentarnego na prezydencki. Według nowego prawa może on wydawać dekrety, które mają moc ustawy. W taki właśnie sposób przyznał sobie prawo powoływania prezesów i wiceprezesów banku centralnego. Dodatkowo na ministra skarbu i finansów mianował swojego zięcia. Te zmiany są szeroko krytykowane na rynku, dzisiaj swoje obawy wyraził między innymi Moody’s. Lira turecka systematycznie traci, wyznaczając nowe maksima na parze USDTRY. Obecnie dolar niebezpiecznie zbliżył się do poziomu 5 lir.

RPP czeka i patrzy.

    Wczoraj swoje posiedzenie mieli członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Zostało ono jednak zignorowane przez rynek, gdyż od dłuższego czasu RPP przyjęło bierną postawę, którą szumnie nazywa strategią wait&see. Przewodniczący Glapiński po raz kolejny zapewnił, że nie widzi potrzeby zmiany parametrów polityki monetarnej nawet do końca 2020 roku. NBP zwraca uwagę na „relatywnie wysokie tempo wzrostu” naszej gospodarki, przy inflacji bliskiej celu w najbliższej przyszłości. W takim układzie złoty pozostaje pod presją czynników zewnętrznych, umacniając się na szerokim rynku. Dolar kosztuje 3,70 zł, euro 4,32 zł, funt 4,89 zł a frank 3,71 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs