pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Stopy procentowe w strefie euro bez zmian

Stopy procentowe w strefie euro bez zmian

21 sty 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie wysokości stóp procentowych. Dane dotyczące polskiego przemysłu. Wnioski o zasiłki bezrobotnych w USA. Czwartkowe notowania złotego.

    Dzisiaj oczy wszystkich inwestorów skierowane były w kierunku Europejskiego Banku Centralnego, który ogłosił wysokość stopy procentowej w Strefie Euro. Pozostaje ona na niezmienionym od września 2014 roku poziomie 0,05%. Decyzja EBC nie zaskoczyła analityków, co można było zauważyć chociażby na notowaniach głównej pary walutowej EUR/USD. Większe emocje wśród inwestorów wywołała konferencja prasowa szefa EBC Mario Draghiego. Powiedział on, iż istnieją nadal ryzyka dla europejskiej gospodarki, a stopy procentowe pozostaną na niezmienionym lub nawet obniżonym poziomie przez dłuższy czas. Podczas tej wypowiedzi poziom notowań EUR/USD obniżył się o ok. 1 centa do poziomu 1,07.

    O godzinie 14:00 Główny Urząd Statystyczny podał do wiadomości dane dotyczące polskiego przemysłu. Co prawda miesięczna dynamika produkcji przemysłowej okazała się niższa niż w poprzednim miesiącu, to odczyt dynamiki rocznej okazał się lepszy od oczekiwań. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła 6,7% rok do roku względem prognoz na poziomie 5,6%. Inflacja producencka okazała się wyższa o 20 punktów bazowych aniżeli zakładali analitycy i wyniosła -0,8%. Wyniki sprzedaży detalicznej również przekroczyły oczekiwania rynków. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce osiągnęła poziom 4,9% wobec spodziewanych 3,5%. Z kolei miesiąc do miesiąca sprzedaż urosła o 21,5%. Jednakże stosunkowo dobre dane z polskiej gospodarki nie były w stanie zniwelować ostatnich wzrostów na parach walutowych z frankiem, euro oraz dolarem.

    W chwili rozpoczęcia konferencji Mario Draghiego dotarły do nas informacje na temat rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Nie były one jednak pozytywne. Liczba osób składających po raz pierwszy w życiu wnioski o zasiłek dla bezrobotnych okazała się o 15 tys. wyższa od oczekiwanej i wyniosła 293 tys. O godzinie 17:00 zostanie dzisiaj opublikowana tygodniowa zmiana zapasów paliw.

    Ostatnie dni dla polskiej waluty nie były łaskawe. Europejska waluta kosztowała już dziś ponad 4,50 zł, jednakże jej kurs obniżył się podczas wystąpienia szefa EBC i aktualnie za jedno euro należy zapłacić 4,47 zł. Polskiej walucie udało się również odrobić 1 grosz do franka szwajcarskiego, który oscyluje w okolicach poziomu 4,09 zł. W godzinach przedpołudniowych złoty zaczął umacniać się w stosunku do funta, jednakże obecnie cena brytyjskiej waluty waha się w okolicach wczorajszego zamknięcia, czyli 5,84 zł. Najwyraźniej w dniu dzisiejszym złotówka traci w stosunku do amerykańskiego dolara, który podrożał już 2 grosze i kosztuje 4,14 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak