Stopy procentowe w Polsce i w Strefie Euro bez zmian

15 kw. 2015 Autor: Marcin Rogalski

Zgodnie z oczekiwaniami rynku Rada Polityki Pieniężnej w podjętej dzisiaj decyzji nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Poziom stóp jest najniższy w historii – stopa referencyjna wynosi 1,5%, depozytowa 0,5%, lombardowa 2,5%, redyskonta weksli 1,75%.

Brak widocznej reakcji na rynku po tej informacji nikogo nie dziwi. Większej zmienności należy spodziewać się ok. 16:00 podczas komunikatu prezesa NBP Marka Belki, co do decyzji RPP oraz przyszłych działań Rady. Inwestorzy będą bacznie przyglądali się tej wypowiedzi, bo po ostatniej deklaracji o zakończeniu cyklu obniżek, każde słowo prezesa banku centralnego jest istotne.

Inwestorów nie zaskoczyła również decyzja Europejskiego Banku Centralnego, który zgodnie z oczekiwaniami pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,05%. Główna para walutowa kwotowana dzisiaj jest na poziomach niższych od wczorajszego zamknięcia, nadal są to minima na poziomie 1,05 USD.

O 14:00 poznaliśmy dane nt. inflacji konsumenckiej w Polsce za marzec. Wskaźnik CPI w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,2% (oczekiwano: 0,3%, poprzednio: -0,1%). W skali roku zmiana cen dóbr konsumpcyjnych wyniosła -1,5% (oczekiwano: -1,3%, poprzednio: -1,6%).

Rynek bardzo spokojnie przyjął tę informację, po samej publikacji EUR/PLN kwotowany jest na poziomie 4,0120 zł. Dzisiaj euro w wycenie do złotego już dwukrotnie zbliżyło się do psychologicznej granicy 4 zł, jednak ponownie poziom ten okazał się granicą nie do przebicia. Obecnie w ujęciu dziennym obserwujemy osłabienie rodzimej waluty.

Z istotnych danych makroekonomicznych zaplanowanych na dzień dzisiejszy (oprócz konferencji po decyzji RPP) warto zwrócić uwagę na wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. O 15:15 nastąpi publikacja danych o produkcji przemysłowej USA – oczekiwania: -0,3% m/m. Wieczorem o 20:00 będzie miała miejsce publikacja tzw. Beżowej Księgi. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ jest to ważny raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak