pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Stopy procentowe w Polsce i w Strefie Euro bez zmian

Stopy procentowe w Polsce i w Strefie Euro bez zmian

15 kwi 2015 Autor: Marcin Rogalski

Zgodnie z oczekiwaniami rynku Rada Polityki Pieniężnej w podjętej dzisiaj decyzji nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Poziom stóp jest najniższy w historii – stopa referencyjna wynosi 1,5%, depozytowa 0,5%, lombardowa 2,5%, redyskonta weksli 1,75%.

Brak widocznej reakcji na rynku po tej informacji nikogo nie dziwi. Większej zmienności należy spodziewać się ok. 16:00 podczas komunikatu prezesa NBP Marka Belki, co do decyzji RPP oraz przyszłych działań Rady. Inwestorzy będą bacznie przyglądali się tej wypowiedzi, bo po ostatniej deklaracji o zakończeniu cyklu obniżek, każde słowo prezesa banku centralnego jest istotne.

Inwestorów nie zaskoczyła również decyzja Europejskiego Banku Centralnego, który zgodnie z oczekiwaniami pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,05%. Główna para walutowa kwotowana dzisiaj jest na poziomach niższych od wczorajszego zamknięcia, nadal są to minima na poziomie 1,05 USD.

O 14:00 poznaliśmy dane nt. inflacji konsumenckiej w Polsce za marzec. Wskaźnik CPI w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,2% (oczekiwano: 0,3%, poprzednio: -0,1%). W skali roku zmiana cen dóbr konsumpcyjnych wyniosła -1,5% (oczekiwano: -1,3%, poprzednio: -1,6%).

Rynek bardzo spokojnie przyjął tę informację, po samej publikacji EUR/PLN kwotowany jest na poziomie 4,0120 zł. Dzisiaj euro w wycenie do złotego już dwukrotnie zbliżyło się do psychologicznej granicy 4 zł, jednak ponownie poziom ten okazał się granicą nie do przebicia. Obecnie w ujęciu dziennym obserwujemy osłabienie rodzimej waluty.

Z istotnych danych makroekonomicznych zaplanowanych na dzień dzisiejszy (oprócz konferencji po decyzji RPP) warto zwrócić uwagę na wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. O 15:15 nastąpi publikacja danych o produkcji przemysłowej USA – oczekiwania: -0,3% m/m. Wieczorem o 20:00 będzie miała miejsce publikacja tzw. Beżowej Księgi. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ jest to ważny raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nvidia vs FOMC
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

To żeśmy zarobili
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Patrzenie jak spadają szyszki
Krzysztof Adamczak