pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Sprawa Polski w Komisji Europejskiej

Sprawa Polski w Komisji Europejskiej

13 sty 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Wyniki handlu zagranicznego Chin są lepsze od oczekiwań. Publikacje danych gospodarczych dla Polski i świata. Polska na świeczniku Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Czyżby złoty wracał do łask inwestorów?

Dziś w nocy poznaliśmy dane dotyczące handlu zagranicznego Państwa Środka. Bilans handlu zagranicznego Chin wyniósł 60,1 mld dolarów, czym przekroczył oczekiwania inwestorów o ok. 7 mld. Zaskoczeniem okazały się również wyniki odnoszące się do wartości importu oraz eksportu. Wartość eksportu zmalała zaledwie o 1,8% rok do roku wobec oczekiwanego spadku na poziomie 8%. Import Państwa Środka zmalał o 7,6%, ale to i tak wynik lepszy od prognoz na poziomie – 11,5% rok do roku. Niestety nawet tak pozytywne dane dotyczące handlu nie były w stanie zatrzymać tendencji spadkowej na chińskiej giełdzie, na której został pokonany kluczowy poziom 3000 pkt.

W dzisiejsze przedpołudnie państwa europejskie ukazały dane makroekonomiczne. Pierwsze spłynęły do nas niekorzystne informacje dotyczące rumuńskiej gospodarki, gdzie inflacja konsumencka oraz produkcja przemysłowa nie osiągnęły poziomów prognozowanych przez analityków. Następnie przyszła kolej na odczyt inflacji konsumenckiej we Francji. Okazał się on 10 pkt. bazowych lepszy od oczekiwań. Inflacja konsumencka ukształtowała się na poziomie 0,2%.

Produkcja przemysłowa Węgier nie zaskoczyła dzisiaj inwestorów publikując dane w pełni zgodne z tym, czego spodziewał się rynek. Nie można tego samego powiedzieć o produkcji przemysłowej Strefy Euro, która nie sprostała oczekiwaniom analityków. Miesięczna dynamika wyniosła -0,7% wobec konsensusu -0,3%. Z kolei dynamika roczna okazała się niższa od prognoz o 0,2% wynosząc 1,1%. Gorsze dane ze strefy przemysłu mogą niekorzystnie wpłynąć na europejską walutę.

O 13:00 poznaliśmy tygodniową zmianę wniosków o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych, która zdecydowanie przekroczyła rynkowe prognozy wynosząc 21,3%. W późniejszych godzinach poznamy informacje dotyczące tygodniowych zmian zapasów paliw oraz raport Beżowej Księgi, który odnosi się do sytuacji gospodarczej w USA oraz zawiera prognozy polityki FED.

Godzina 14:00 to wiadomości z naszej rodzimej gospodarki. Pojawiły się informacje dotyczące rachunku bieżącego oraz sald obrotów towarowych. Saldo rachunku bieżącego okazało się znacznie przewyższyć prognozy analityków wynosząc 620 mln euro. Również saldo obrotów towarowych jest lepsze od poprzedniego odczytu i wynosi 756 mln EUR. Oznacza to, że w polskiej gospodarce wartość eksportu dominuje nad wartością importu.

    Dzisiaj Komisja Europejska, a za tydzień Parlament Europejski, podda pod dyskusję sytuację polityczną w Polsce. Główne zastrzeżenia dotyczyły niedawno wprowadzonej ustawy medialnej oraz o Trybunale Konstytucyjnym. Zadecydowano o wprowadzeniu fazy wstępnej procedury monitorowania praworządności w Polsce. Nie bez echa w Europie przeszła ustawa o podatku bankowym. Prezes EBC, Mario Draghi, wystosował specjalny raport, w którym opisał negatywne skutki mogące wystąpić przez wprowadzenie tego podatku. Decyzja Komisji Europejskiej nie wpłynęła jednak na kurs polskiej waluty.

Na notowaniach złotówki z niektórymi głównymi parami walutowymi możemy zauważyć lekkie spadki. Wobec europejskiej waluty złoty aktualnie zyskuje ok. 1 grosza i za jedno euro należy zapłacić 4,34 zł. Dolar amerykański utrzymuje się w okolicach wczorajszego poziomu wynoszącego 4,01. Podobnie jest w przypadku funta brytyjskiego, za którego należy zapłacić 5,78 zł. Najwięcej, bo aż 3 grosze, polska waluta zyskała do franka szwajcarskiego, który kosztuje 3,97 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak