Spotkanie Eurogrupy w centrum uwagi

24 Kwi 2015

Dzisiejszy kalendarz publikacji makroekonomicznych jest niemal pusty. Rano poznaliśmy stopę bezrobocia w Polsce. Nie było w tym przypadku zaskoczenia. Odczyt na poziomie 11,7% okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków i nie spowodował znaczących ruchów na rynku walutowym. Kurs EURPLN w dalszym ciągu balansuje w okolicach psychologicznego poziomu 4,00.

O godzinie 10 poznaliśmy odczyt Indeksu instytutu Ifo. Wskazanie tego barometru kondycji niemieckiej gospodarki było lepsze od prognoz. Odczyt na poziomie 108,6 punktów (prognoza: 108,4pkt; poprzedni: 107,9pkt) nastraja pozytywnie jeśli chodzi o koniunkturę największej europejskiej gospodarki. Dane mimo pozytywnego wydźwięku nie odnalazły większego odzwierciedlenia w kursie głównej pary walutowej.

W dniu dzisiejszym inwestorzy powinni mieć na uwadze spotkanie ministrów finansów Eurogrupy. Po raz kolejny  tematem spotkania jest temat Grecji. Co prawda szanse na porozumienie w dniu dzisiejszym są raczej znikome jednak wypowiedzi które towarzyszą temu spotkaniu mogą stanowić idealną pożywkę dla spekulacji o rozwiązaniu problemów państwa Hellady.

Dziś czeka nas jeszcze publikacja danych zza Oceanu O godzinie 14.30 na rynek napłyną zamówienia na dobra trwałego użytku. Rynek oczekuje, że dynamika zamówień w marcu wyniosła 0,8% wobec -1,4% w poprzednim miesiącu.

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Na giełdach risk on, a na walutach risk off

27 Lip 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Powrót pandemii kołem ratunkowym dla Fed

26 Lip 2021

Krzysztof Pawlak