Spotkanie Eurogrupy w centrum uwagi

24 kw. 2015 Autor: Michał Iskat

Dzisiejszy kalendarz publikacji makroekonomicznych jest niemal pusty. Rano poznaliśmy stopę bezrobocia w Polsce. Nie było w tym przypadku zaskoczenia. Odczyt na poziomie 11,7% okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków i nie spowodował znaczących ruchów na rynku walutowym. Kurs EURPLN w dalszym ciągu balansuje w okolicach psychologicznego poziomu 4,00.

O godzinie 10 poznaliśmy odczyt Indeksu instytutu Ifo. Wskazanie tego barometru kondycji niemieckiej gospodarki było lepsze od prognoz. Odczyt na poziomie 108,6 punktów (prognoza: 108,4pkt; poprzedni: 107,9pkt) nastraja pozytywnie jeśli chodzi o koniunkturę największej europejskiej gospodarki. Dane mimo pozytywnego wydźwięku nie odnalazły większego odzwierciedlenia w kursie głównej pary walutowej.

W dniu dzisiejszym inwestorzy powinni mieć na uwadze spotkanie ministrów finansów Eurogrupy. Po raz kolejny  tematem spotkania jest temat Grecji. Co prawda szanse na porozumienie w dniu dzisiejszym są raczej znikome jednak wypowiedzi które towarzyszą temu spotkaniu mogą stanowić idealną pożywkę dla spekulacji o rozwiązaniu problemów państwa Hellady.

Dziś czeka nas jeszcze publikacja danych zza Oceanu O godzinie 14.30 na rynek napłyną zamówienia na dobra trwałego użytku. Rynek oczekuje, że dynamika zamówień w marcu wyniosła 0,8% wobec -1,4% w poprzednim miesiącu.

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak