pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Silny rynek pracy w USA uderza w złotego

Silny rynek pracy w USA uderza w złotego

08 gru 2023 Autor: Dawid Górny

Ostatniego dnia tygodnia dane z amerykańskiego rynku pracy zostały uzupełnione o tzw. payrollsy. Pozytywnie zaskoczyła zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz spadek bezrobocia, co negatywnie wpłynęło na krajową walutę. Wczoraj odbyła się grudniowa konferencja prasowa prof. Adama Glapińskiego, która była zupełnie inna od pozostałych w tym roku. Na Węgrzech spada inflacja konsumencka.

Dane z USA

W piątek spłynęły do nas ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy, które były lepsze od konsensusu. Stopa bezrobocia niespodziewanie spadła aż o 0,2 punktu procentowego i wynosi teraz 3,7%. Prawie o 50 tys. (w odniesieniu do poprzedniego odczytu) wzrosła liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym, co także było rezultatem lepszym od prognoz. Reakcja rynku była natychmiastowa, gdyż publikacja oznacza oddalenie w czasie decyzji FED o pierwszej obniżce stóp procentowych za oceanem. Zaraz po publikacji kurs EUR/USD zszedł do 1,073 USD, co oznacza umocnienie dolara. Ruch na „edku” odczuł złoty, który znów tracił podczas aprecjacji „zielonego”. W piątek o godzinie 15:00 kurs EUR/PLN to 4,33 PLN, USD/PLN to 4,03 PLN.

Znajdź różnicę

Wczorajsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przebiegło w zupełnie innym tonie niż te, do których przewodniczący RPP przyzwyczaił nas w ciągu ostatnich (przynajmniej) kilkunastu miesięcy. Zamiast długiego wywodu urozmaiconego barwnymi anegdotami otrzymaliśmy zwięzłą wypowiedź popartą wykresami. Cała konferencja, łącznie z odpowiedziami na pytania, trwała około pół godziny. Podczas niej prof. Adam Glapiński przyznał, że pozostawienie kosztu pieniądza na dotychczasowym poziomie 5,75% nie miało prawa nikogo zaskoczyć. Argumentując decyzję, wskazał, że dane rynkowe, które napłynęły od poprzedniego posiedzenia, nie zmieniły zasadniczo oceny sytuacji makroekonomicznej ani perspektyw w naszym kraju. Brak ruchu jest także zgodny z polityką, którą obecnie prowadzą inne banki centralne (FED, EBC). Zauważył, że utrzymywanie kosztu pieniądza na wysokim poziomie sprzyja obniżeniu inflacji konsumenckiej, przy czym tempo jej spadku w przyszłych miesiącach będzie spowalniać. Dodał również, że przyszłe decyzje będą podejmowane na podstawie danych napływających z rynku, powołując się na działania prezeski EBC, pani Lagarde.

Spadek wzrostu cen

W piątek z samego rana otrzymaliśmy finalny odczyt dynamiki cen zza naszej zachodniej granicy, który potwierdził spadek niemieckiej inflacji konsumenckiej do 3,2%. Jest to oczywiście argument obciążający wspólną walutę, gdyż w głowach inwestorów niższe tempo wzrostu cen otwiera EBC drogę do obniżek stóp procentowych. Spadek wzrostu cen odnotowano także na Węgrzech, gdzie odczyt CPI wskazał wartość 7,9%, co było poziomem niższym nawet od rynkowego konsensusu. Publikacja osłabiła notowania funta do euro i złotego. Do południa HUF starał się odrabiać straty, jednak po godzinie 14:00 obserwowaliśmy drugą falę deprecjacji węgierskiej waluty.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nvidia vs FOMC
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

To żeśmy zarobili
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Patrzenie jak spadają szyszki
Krzysztof Adamczak