Silny dolar nie sprzyja złotówce

31 lip 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Piątkowy handel przynosi stabilizację kwotowań złotego. W ślad za umacniającym się dolarem i coraz bardziej zbliżającą się podwyżką stóp procentowych w USA polska waluta traci na wartości. Ta sytuacja jest widoczna od środowego posiedzenia Fed który nie wykluczył podwyżki już we wrześniu tego roku. Pomimo gorszych wczorajszych odczytów PKB z amerykańskiej gospodarki, inwestorzy odebrali je pozytywnie co w konsekwencji oznaczało dalszą przecenę polskiej waluty.

Mimo wszystko jednak złotówka może zaliczyć miesiąc do udanych. Po wygaszeniu obaw związanych z Grecją szczególnie do franka szwajcarskiego polska waluta sporo się umocniła. Na dalszy ruch aprecjacyjny nie ma póki co szans biorąc pod uwagę wciąż skomplikowaną sytuację w Chinach, a dodatkowo dochodzi czynnik polityczny czyli nadchodzące wybory i możliwa zmiana władzy. Z drugiej strony osłabienia rodzimej waluty też nie powinno być biorąc pod uwagę dobre perspektywy polskiej gospodarki.

Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące inflacji i bezrobocia w strefie euro. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w strefie euro wzrosły w lipcu o 0,2% w ujęciu rocznym, i jest to zgodne z oczekiwaniami analityków. Tym samym tegoroczny temat deflacji został zamknięty. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 11,1% i również była zgodna z prognozami. Bardzo korzystnie wypadła Polska gdzie według Eurostatu stopa bezrobocia BAEL wyniosła w czerwcu tylko 7,7%. Odczyty te pozostały bez wpływu na EUR/USD, para ta oscyluje w okolicach 1,0950.
Dzisiaj poznamy jeszcze kilka danych z USA. O 14.30 indeks kosztów zatrudnienia, o 15.45 indeks Chicago PMI i o 16.00 indeks Uniwersytetu Michigan. Odczyty te nie powinny wpłynąć na dolara. W najbliższych dniach należy się spodziewać uspokojenia sytuacji i oczekiwania na przyszły tydzień, gdy poznamy publikacje z rynku pracy W USA. Które mogą okazać się rozstrzygające w sprawie wrześniowej podwyżki stóp procentowych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak