Rynki dają Grecji mandat zaufania

24 Cze 2015

Od początku tygodnia zachowanie inwestorów na europejskich parkietach wskazuje na wzrost wiary inwestorów w powodzenie w negocjacjach Grecji z wierzycielami. Co prawda żaden przełom jeszcze nie nastąpił a odbijanie piłeczki trwa w najlepsze. Rynki grają w myśl starej zasady “kupuj plotki, sprzedawaj fakty” a kolejne doniesienia z prowadzonych negocjacji stają się pożywką dla spekulantów do zajmowania krótkoterminowych pozycji.

Optymizm inwestorów został nieco ostudzony dzisiaj przez publikację indeksu Instytutu Ifo. W czerwcu wartość indeksu spadła zgodnie z oczekiwaniami analityków jednak skala spadku zaskoczyła. Wartość 107,4 pkt (rynek  oczekiwał 108,1pkt) wskazuje na dość znaczne pogorszenie nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców co może dziwić w obliczu wczorajszych, dobrych odczytów indeksów PMI.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze publikacja danych makroekonomicznych z USA. Na początek o godzinie 14.30 zaprezentowane zostaną dane o PKB za pierwszy kwartał, a po godzinie 16.30 poznamy tygodniową zmianę zapasów paliw. Dane nie powinny mieć większego wpływu na notowania rynków walutowych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

W oczekiwaniu na jutro

21 Wrz 2021

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Kiedy Chiny kichną, reszta świata ma katar

20 Wrz 2021

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Co ma piernik sprzedaż detaliczna do wiatraka?

17 Wrz 2021

Krzysztof Pawlak