pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Rynki dają Grecji mandat zaufania

Rynki dają Grecji mandat zaufania

24 cze 2015 Autor: Michał Iskat

Od początku tygodnia zachowanie inwestorów na europejskich parkietach wskazuje na wzrost wiary inwestorów w powodzenie w negocjacjach Grecji z wierzycielami. Co prawda żaden przełom jeszcze nie nastąpił a odbijanie piłeczki trwa w najlepsze. Rynki grają w myśl starej zasady “kupuj plotki, sprzedawaj fakty” a kolejne doniesienia z prowadzonych negocjacji stają się pożywką dla spekulantów do zajmowania krótkoterminowych pozycji.

Optymizm inwestorów został nieco ostudzony dzisiaj przez publikację indeksu Instytutu Ifo. W czerwcu wartość indeksu spadła zgodnie z oczekiwaniami analityków jednak skala spadku zaskoczyła. Wartość 107,4 pkt (rynek  oczekiwał 108,1pkt) wskazuje na dość znaczne pogorszenie nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców co może dziwić w obliczu wczorajszych, dobrych odczytów indeksów PMI.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze publikacja danych makroekonomicznych z USA. Na początek o godzinie 14.30 zaprezentowane zostaną dane o PKB za pierwszy kwartał, a po godzinie 16.30 poznamy tygodniową zmianę zapasów paliw. Dane nie powinny mieć większego wpływu na notowania rynków walutowych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak