pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Rynki czekają na środową decyzję Fed

Rynki czekają na środową decyzję Fed

20 wrz 2016 Autor: Marcin Rogalski

Poniedziałek zakończył się umocnieniem polskiej waluty względem wszystkich głównych walut. We wtorek obserwujemy spokojny handel na poziomie zamknięcia dnia poprzedniego. Rynek koncentruje się w oczekiwaniu na jutrzejsze dwie ważne decyzje: Fed oraz banku centralnego Japonii. Aktualnie obserwujemy spadki tylko na wycenie funta szterlinga do polskiego złotego, co jest pokłosiem ogólnego osłabiania się brytyjskiej waluty ma szerokim rynku.

Wczorajszą aprecjację rodzimej waluty zawdzięczamy przede wszystkim dobrym danym z polskiej gospodarki. Poznaliśmy aktualne wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Oba odczyty bardzo pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym urosła w sierpniu o 3,3%, co w skali roku daje wzrost na poziomie 7,5%. Oczekiwania były niższe – odpowiednio: 2,2% oraz 5,7%. Równie dobrze prezentuje się sprzedaż detaliczna w Polsce – wzrost o 0,8% w ujęciu miesięcznym i 5,6% rok do roku – ponownie powyżej oczekiwań.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym brak publikacji z polskiej gospodarki. Z istotnych wydarzeń warto wspomnieć, że o 14:00 poznaliśmy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych na Węgrzech. Konsensus rynkowy nie przewidywał zmian w koszcie pieniądza w tym kraju i tak się stało – aktualnie główna stopa pozostaje na poziomie 0,9%. O 14:30 napłyną dane zza oceanu. Poznamy liczbę wydanych pozwoleń na budowę domów oraz rozpoczętych budów w USA.

Najważniejszym dniem dla rynków w tym tygodniu pozostaje środa. Oczy inwestorów zwrócone będą na decyzje w sprawie wysokości stóp w Japonii oraz w USA. Oczekiwania rynków nie zakładają zmian. Aktualnie w Japonii referencyjna stopa procentowa wynosi -0,1%, natomiast w USA jest to zakres 0,25-0,50%. Tak jak już wczoraj wspominaliśmy, szczególnie istotny w przypadku decyzji FOMC pozostanie wydźwięk komunikatu po decyzji. Bezpośrednio przed, jak i po decyzji oraz w trakcie konferencji po decyzji możemy liczyć na sporą zmienność na rynku, ponieważ inwestorzy będą poszukiwali “zapowiedzi” podwyżek w USA na grudniowym posiedzeniu.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD pozostaje pod presją
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja z USA spycha USD/PLN jeszcze niżej
Dawid Górny

Komentarz walutowy

xxxPLN z dnia na dzień coraz niżej
Dawid Górny