Na rynkach nadal spokojnie

30 sie 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Dobre dane z Japonii. Istotne informacje z polskiej gospodarki oraz Europy. Złotówka wciąż traci.

W nocy opublikowane zostały dane z japońskiej gospodarki. Stopa bezrobocia w kraju kwitnącej Wiśni spadła po raz kolejny. Aktualnie wynosi zaledwie 3%. Wydatki gospodarstw domowych  z roku na rok nie są aż tak niskie jak oczekiwano. Również sprzedaż detaliczna, choć ujemna w ujęciu rocznym, to i tak lepsza od prognozowanej wielkości. Dobre dane jednak nie były w stanie pokonać umacniającego się dolara i japońska waluta traci dzisiaj w stosunku do amerykańskiej.

O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny podał wielkość Produktu Krajowego Brutto w Polsce. Kwartalne PKB wzrosło o 0,9%, czyli o tyle ile spodziewali się tego analitycy. Z kolei wynik rok do roku wynosi 3,1% i jest o 10 punktów bazowych lepszy od rynkowych oczekiwań.

Niestety pozytywne odczyty nie dały impulsu dla inwestorów, a polska waluta nadal traci na wartości. Taka sytuacja może potrwać do rewizji polskiego ratingu przez agencję Moody’s, która nastąpi w pierwszej połowie września. W dniu dzisiejszym  funt brytyjski kosztuje 5,09 zł. Dolar podrożał do 3,88 zł. Cena euro i franka wynosi odpowiednio 4,34 zł oraz 3,96 zł.

Niemiecka inflacja konsumencka nie spełniła oczekiwań rynków. Zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rok do roku okazała się niższa od prognoz. Spowodowało to nieznaczne osłabienie euro wobec dolara i kontynuację, zapoczątkowanego w piątek, trendu spadkowego na głównej parze walutowej.

W godzinach popołudniowych poznamy jeszcze garść informacji z USA. W Stanach Zjednoczonych zostanie podana tygodniowa zmiana zapasów paliw, indeks cen domów oraz indeks zaufania konsumentów.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Apetyt na ryzyko wraca, PLN zyskuje

28 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs