pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Na rynkach nadal spokojnie

Na rynkach nadal spokojnie

30 sie 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Dobre dane z Japonii. Istotne informacje z polskiej gospodarki oraz Europy. Złotówka wciąż traci.

    W nocy opublikowane zostały dane z japońskiej gospodarki. Stopa bezrobocia w kraju kwitnącej Wiśni spadła po raz kolejny. Aktualnie wynosi zaledwie 3%. Wydatki gospodarstw domowych  z roku na rok nie są aż tak niskie jak oczekiwano. Również sprzedaż detaliczna, choć ujemna w ujęciu rocznym, to i tak lepsza od prognozowanej wielkości. Dobre dane jednak nie były w stanie pokonać umacniającego się dolara i japońska waluta traci dzisiaj w stosunku do amerykańskiej.

    O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny podał wielkość Produktu Krajowego Brutto w Polsce. Kwartalne PKB wzrosło o 0,9%, czyli o tyle ile spodziewali się tego analitycy. Z kolei wynik rok do roku wynosi 3,1% i jest o 10 punktów bazowych lepszy od rynkowych oczekiwań.

    Niestety pozytywne odczyty nie dały impulsu dla inwestorów, a polska waluta nadal traci na wartości. Taka sytuacja może potrwać do rewizji polskiego ratingu przez agencję Moody’s, która nastąpi w pierwszej połowie września. W dniu dzisiejszym  funt brytyjski kosztuje 5,09 zł. Dolar podrożał do 3,88 zł. Cena euro i franka wynosi odpowiednio 4,34 zł oraz 3,96 zł.

    Niemiecka inflacja konsumencka nie spełniła oczekiwań rynków. Zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rok do roku okazała się niższa od prognoz. Spowodowało to nieznaczne osłabienie euro wobec dolara i kontynuację, zapoczątkowanego w piątek, trendu spadkowego na głównej parze walutowej.

    W godzinach popołudniowych poznamy jeszcze garść informacji z USA. W Stanach Zjednoczonych zostanie podana tygodniowa zmiana zapasów paliw, indeks cen domów oraz indeks zaufania konsumentów.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Walutowy rollercoaster
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny