Inflacja na Wyspach

O godzinie 10:30 poznaliśmy prawdopodobnie najważniejsze odczyty dzisiejszego poranka. Dane inflacyjne nie były jednak dobre dla funta. Inflacja CPI, co prawda okazała się zbieżna z oczekiwaniami, jednakże pozostałe składowe odczytu inflacji konsumenckiej lekko rozczarowały. Poniżej prognoz wypadła również inflacja producencka. Reakcja rynków była jednoznaczna. Momentalnie obniżyła się wartość brytyjskiej waluty. Dzisiejsze odczyty inflacyjne z Wielkiej Brytanii, były istotne z punktu widzenia Banku Anglii i prób podniesienia stopy procentowej.

Polski rynek pracy

Ok godziny 14:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Według oczekiwań wynagrodzenie w skali roku wzrosło we wrześniu o 6,2%, a zatrudnienie zmieniło się o 4,6% również rok do roku. Odczyty te mogą nieznacznie wpłynąć na notowania złotówki, która aktualnie pozostaje silna. Frank szwajcarski kosztuje 3,68 zł. Za funta zapłacimy 4,75 zł, za euro 4,23 zł, a dolar wyceniany jest  na 3,59 zł.

Po południu USA

W godzinach popołudniowych poznamy szereg informacji zza oceanu. Najprawdopodobniej jednak nie okażą się one aż tak wiążące dla inwestorów. Poznamy bowiem m.in. zmiany cen importu i eksportu, miesięczną dynamikę produkcji przemysłowej, budżet federalny czy napływ kapitałów do USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Zawsze jest jakieś ale…

03 Lip 2020

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Rosną indeksy giełdowe i….. liczba zakażonych

02 Lip 2020

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Szalenie ciekawa środa

01 Lip 2020

Adam Fuchs