Rynek pracy w Polsce

17 paź 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

Inflacja na Wyspach

O godzinie 10:30 poznaliśmy prawdopodobnie najważniejsze odczyty dzisiejszego poranka. Dane inflacyjne nie były jednak dobre dla funta. Inflacja CPI, co prawda okazała się zbieżna z oczekiwaniami, jednakże pozostałe składowe odczytu inflacji konsumenckiej lekko rozczarowały. Poniżej prognoz wypadła również inflacja producencka. Reakcja rynków była jednoznaczna. Momentalnie obniżyła się wartość brytyjskiej waluty. Dzisiejsze odczyty inflacyjne z Wielkiej Brytanii, były istotne z punktu widzenia Banku Anglii i prób podniesienia stopy procentowej.

Polski rynek pracy

Ok godziny 14:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Według oczekiwań wynagrodzenie w skali roku wzrosło we wrześniu o 6,2%, a zatrudnienie zmieniło się o 4,6% również rok do roku. Odczyty te mogą nieznacznie wpłynąć na notowania złotówki, która aktualnie pozostaje silna. Frank szwajcarski kosztuje 3,68 zł. Za funta zapłacimy 4,75 zł, za euro 4,23 zł, a dolar wyceniany jest  na 3,59 zł.

Po południu USA

W godzinach popołudniowych poznamy szereg informacji zza oceanu. Najprawdopodobniej jednak nie okażą się one aż tak wiążące dla inwestorów. Poznamy bowiem m.in. zmiany cen importu i eksportu, miesięczną dynamikę produkcji przemysłowej, budżet federalny czy napływ kapitałów do USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Mocny początek czerwca w wykonaniu złotego

05 cze 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty odrabia straty

02 cze 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Słabe prognozy dla europejskiego przemysłu

01 cze 2023

Dawid Górny