pl
Strona główna > Komentarze walutowe > RPP zgodnie z oczekiwaniami

RPP zgodnie z oczekiwaniami

03 cze 2015 Autor: Michał Iskat

Dziś poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych. W tym przypadku nie było miejsca na zaskoczenie. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa w dalszym ciągu wynosi 1,5%. Decyzja przeszła niemal bez echa na rynku walutowym, a ewentualnej reakcji możemy spodziewać się dopiero po konferencji, która tradycyjnie towarzyszy zakończeniu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Na rynkach walutowych tematem numer jeden pozostaje sprawa grecka. Rozmowy trwają, a wraz z nimi spekulacje analityków. Sądząc po zachowaniu głównej pary walutowej inwestorzy są przekonani o rychłym ich zakończeniu, a terminem pierwszego przełomu może okazać się najbliższy piątek, kiedy to kolejna transza zobowiązań stanie się wymagalna.

W dniu dzisiejszy napłyną bardzo ciekawe dane makroekonomiczne zza oceanu. O godzinie 14.15 poznamy raport ADP z amerykańskiego rynku pracy. Szacunki analityków są bardzo optymistyczne i mówią o wzroście zatrudnienia w maju o 200 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 169 tys. w miesiącu poprzednim.

Uwaga inwestorów w dniu dzisiejszym powinna być skupiona na konferencjach banków centralnych. O godzinie 14.30 swoje stanowisko zaprezentuje prezes Europejskiego Banku Centralnego, a o godzinie 16.00 czeka nas przemówienie szefa Rady Polityki Pieniężnej – Marka Belki. W obydwu przypadkach rynek będzie doszukiwał się przesłanek co do dalszych działań banków centralnych, a to stanowić może idealną pożywkę dla spekulantów.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs