pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022 Autor: Dawid Górny

Dziś przerwa w rozgrywkach katarskiego turnieju, jednak emocji w wielu polskich domach nie brakuje. W napięciu podtrzymuje nas Rada Polityki Pieniężnej, na której decyzję w sprawie stóp procentowych cierpliwie czekamy. Na informację swojego banku narodowego wyczekują również obywatele Kanady. Ci jednak wiedzą, że nastąpi ona o godzinie 16:00 naszego czasu. W strefie euro zaczyna się realizować scenariusz spowolnienia gospodarczego.

Dziś decyzja RPP

W dzień po Mikołajkach kredytobiorcy mogą liczyć na dodatkowy upominek od polskich decydentów. A takim byłby na pewno brak zmian w wysokości stóp procentowych lub ich obniżka. Pierwszy scenariusz jest bazowym na rynku. Przewiduje pozostawienie kosztu pieniądza w Polsce na poziomie 6,75%. Być może tym razem eksperci nie będą zaskoczeni. Jednak do czasu decyzji, która zwyczajowo będzie o godzinie nie wiadomo której, pozostajemy w stanie cierpliwego skupienia. W związku z oczekiwaniem na decyzję RPP, złoty nie wskazuje konkretnych ruchów na wykresach do głównych walut. Od rana do godziny 13:00 umocnił się o 1,5 grosza względem dolara i o taką samą wartość osłabił się w stosunku do euro. To jednak najprawdopodobniej podyktowane jest wzrostami na eurodolarze.

Kanada również czeka na werdykt

Wczorajszego popołudnia otrzymaliśmy informację o dodatnim bilansie handlu zagranicznego w Kanadzie. Dane były wyższe od oczekiwań oraz od poprzedniego odczytu. Dodatkowo mieliśmy do czynienia ze wzrostem Indeksu Ivey PMI do poziomu 51,4 pkt, co było wynikiem lepszym od oczekiwań. Wskaźnik ten stara się przedstawić statystyczne odzwierciedlenie aktywności gospodarki Kanady jako całości. Poziomem neutralnym jest tutaj 50 punktów, zatem wczorajsza publikacja nie wskazuje, abyśmy podążali w stronę recesji. Dziś Kanadyjczycy, podobnie jak Polacy, czekają na decyzję swojego banku centralnego. Różnica jest taka, że znają oni godzinę publikacji danych. Konsensus wskazuje na podniesienie kosztu pieniądza o 50 pb, co oznaczałoby wzrost stopy procentowej do poziomu 4,25%.

Spowolnienie gospodarcze

Po wczorajszych słabych danych odnośnie zamówień w przemyśle za naszą zachodnią granicą (był to ósmy z rzędu miesiąc z wynikiem ujemnym), przyszła pora na przypieczętowanie zapowiadanego spowolnienia gospodarczego. Dziś pod kreską (-4,1%) znalazła się niemiecka produkcja przemysłowa. Do tego otrzymaliśmy najniższy w tym roku kwartalny odczyt PKB dla strefy euro na poziomie 2,3%. Konsensus zakładał jeszcze większy spadek, do poziomu 2,1%, co tylko pokazuje, jak słabe nastroje w stosunku do przemysłu panują na rynku. Spadek produkcji przemysłowej w odniesieniu do poprzedniego odczytu odnotowano dzisiaj także w Szwecji, Czechach i na Węgrzech.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Korekta na „edku” stała się faktem
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dolar kontruje, osłabiając złotego
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

W grudzień z optymizmem
Krzysztof Adamczak