pl
Strona główna > Komentarze walutowe > RPP nie zmienia stóp procentowych

RPP nie zmienia stóp procentowych

06 paź 2015 Autor: Michał Iskat

Tematem numer jeden dzisiejszego dnia jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami analityków koszt pieniądza pozostał na niezmienionym poziomie, a główna stopa procentowa w dalszym ciągu wynosi 1,5 procent. Decyzja sama w sobie nie spowodowała na rynku większej reakcji. Znacznie istotniejsza dla rodzimej waluty może okazać się konferencja prezesa NBP – Marka Belki, która rozpocznie się o godzinie 16.00. Jak zwykle w przypadku takich wystąpień inwestorzy będą doszukiwać się w słowach prezesa banku centralnego przesłania za kontynuowaniem lub zmianą kierunku polityki pieniężnej.

Sytuacja na rynku walutowym dzisiaj jest umiarkowanie spokojna. Po piątkowo- poniedziałkowym dyskontowaniu gorszych danych z amerykańskiej gospodarki, wtorkowa sesja wydaje się być wręcz senna. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do jutra włącznie najbardziej zapalny punkt na mapie inwestorów jest nieobecny na rynku. W związku z Świętem Narodowym w Chinach sesje na tamtejszych parkietach nie odbywają się, a to Chiny właśnie były ostatnio głównych czynnikiem wpływającym na kursy na światowych rynkach.

Wśród istotnych danych które poznali dzisiaj inwestorzy są odczyty makroekonomiczne z Niemiec. O godzinie 8.00 nasz zachodni sąsiad podał zamówienia w przemyśle za sierpień. Dane okazały się gorsze od oczekiwań (spadek w sierpniu o -1,8% podczas gdy spodziewano się wzrostu o 0,5% w ujęciu miesięcznym). Podkreślić należy, że dane te są dość mocno zdezaktualizowane i powinny mieć charakter raczej kronikarski. Faktem, który może źle wróżyć na przyszłość jest to, że gorsze dane pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem spekulacji o pogarszającej się koniunkturze w Chinach, która jeśli okaże się faktem, powinna mieć również negatywny wpływ na gospodarkę naszego zachodniego sąsiada.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Cięcie stóp w USA dopiero po wyborach?
Krzysztof Pawlak