RPP nie zmienia stóp procentowych

06 paź 2015 Autor: Michał Iskat

Tematem numer jeden dzisiejszego dnia jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami analityków koszt pieniądza pozostał na niezmienionym poziomie, a główna stopa procentowa w dalszym ciągu wynosi 1,5 procent. Decyzja sama w sobie nie spowodowała na rynku większej reakcji. Znacznie istotniejsza dla rodzimej waluty może okazać się konferencja prezesa NBP – Marka Belki, która rozpocznie się o godzinie 16.00. Jak zwykle w przypadku takich wystąpień inwestorzy będą doszukiwać się w słowach prezesa banku centralnego przesłania za kontynuowaniem lub zmianą kierunku polityki pieniężnej.

Sytuacja na rynku walutowym dzisiaj jest umiarkowanie spokojna. Po piątkowo- poniedziałkowym dyskontowaniu gorszych danych z amerykańskiej gospodarki, wtorkowa sesja wydaje się być wręcz senna. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do jutra włącznie najbardziej zapalny punkt na mapie inwestorów jest nieobecny na rynku. W związku z Świętem Narodowym w Chinach sesje na tamtejszych parkietach nie odbywają się, a to Chiny właśnie były ostatnio głównych czynnikiem wpływającym na kursy na światowych rynkach.

Wśród istotnych danych które poznali dzisiaj inwestorzy są odczyty makroekonomiczne z Niemiec. O godzinie 8.00 nasz zachodni sąsiad podał zamówienia w przemyśle za sierpień. Dane okazały się gorsze od oczekiwań (spadek w sierpniu o -1,8% podczas gdy spodziewano się wzrostu o 0,5% w ujęciu miesięcznym). Podkreślić należy, że dane te są dość mocno zdezaktualizowane i powinny mieć charakter raczej kronikarski. Faktem, który może źle wróżyć na przyszłość jest to, że gorsze dane pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem spekulacji o pogarszającej się koniunkturze w Chinach, która jeśli okaże się faktem, powinna mieć również negatywny wpływ na gospodarkę naszego zachodniego sąsiada.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny