pl
Strona główna > Komentarze walutowe > RPP może nieco zmienić nastawienie

RPP może nieco zmienić nastawienie

07 lis 2017 Autor: Krzysztof Pawlak

Słabsze euro, mocniejszy dolar

Dzisiejszy handel na rynkach przebiega pod znakiem osuwania się kursu EUR/USD na południe. Kurs głównej pary jest już w okolicach 1,1560. Z jednej strony wynika to z mocniejszego dolara na szerokim rynku. Z drugiej patrząc choćby na EUR/CHF widać, że wspólna waluta jest nieco słabsza.

Bardzo dobre dane

I tutaj można mówić o lekkim zaskoczeniu. Gdyż dzisiaj napłynęły pozytywne dane ze strefy euro. Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu aż o 3,7%. W ostatnich latach na palcach jednej ręki można policzyć tak wysokie wskazania. Świadczy to o wysokim popycie ze strony gospodarstw domowych, który przy utrzymującej się wysokiej dynamice inwestycji może wspierać wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach. Mimo to tak twarde dane nie przekonały inwestorów i euro pozostaje w defensywie.

Na obligacjach spokój

Patrząc na rynek instrumentów dłużnych również nie widać jakiegoś przełomu. Rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji pozostają na niemal niezmienionych poziomach. Trudno więc jednomyślnie wyrokować ruch na EUR/USD, trzeba też być ostrożnym z myśleniem, że to początek trwałej tendencji spadkowej. W zdecydowanej większości ruch ten powinien być poprzedzony przetasowaniami na rynku obligacji i tym samym rozszerzającej się rentowności amerykańskich i niemieckich odpowiedników.

Ceny surowców rosną a za tym może inflacja

Na złotym względna stabilizacja kwotowań. EUR/PLN pozostaje w wąskim przedziale wahań między 4,23 a 4,25. Nieco więcej niż wczoraj trzeba płacić za dolara i franka. Istotne dla złotówki będzie jutrzejsze posiedzenie RPP. Poznamy nowe projekcje inflacyjne, które mogą być nieco wyższe. Zważywszy choćby na rosnące ceny surowców i widoczną presję na wzrost wynagrodzeń. Taka sytuacja mogłaby się przełożyć na nieco inne podejście samej Rady do stóp procentowych w Polsce. Zmiana przekazu na bardziej jastrzębi powinna wpłynąć pozytywnie na krajową walutę.

Pusty kalendarz do końca dnia

Dzisiaj do końca dnia kalendarz makro jest już niemal pusty. Warto jedynie zwrócić uwagę na przemówienie Janet Yellen o 20.30. Biorąc pod uwagę fakt, że szefowa Fed jest blisko końca swojej kadencji nie powinny paść spektakularne słowa a więc wpływ na dolara powinien być ograniczony.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak