pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Rozejm w wojnie handlowej?

Rozejm w wojnie handlowej?

07 lis 2019 Autor: Adam Fuchs

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu Gao Feng poinformował, że Chiny i USA doszły do wstępnego porozumienia i zamierzają proporcjonalnie wycofywać nałożone wcześniej wzajemne cła. Na razie są to jedynie deklaracje, ale rynki przyjęły tę wiadomość z entuzjazmem.

Porozumienie już blisko?

Przez ostatnie kilka tygodni docierały do nas informacje o zaawansowanych negocjacjach amerykańsko-chińskich ws. rozwiązania konfliktu handlowego. Dziś rano polskiego czasu przedstawiciel chińskiego rządu powiedział, że jeśli obie strony osiągną fazę pierwszą porozumienia, to istniejące dodatkowe taryfy będą wycofywane jednocześnie i na podstawie zapisów umowy. Obserwatorzy wskazują, że prawdopodobnie zadziałały naciski Chińczyków, którzy postulowali zniesienie ceł w wyższym wymiarze już w pierwszym etapie. Tak naprawdę trudno mówić o realnym przełomie, ale możemy dostrzec coraz więcej znaków, że rozejm jest bliżej niż kiedykolwiek. Jednak dopóki umowa nie będzie podpisana, to nadal obracamy się w sferze przypuszczeń co do ostatecznych rozwiązań i ich wpływu na rynki. Podobno kością niezgody wciąż pozostaje nawet miejsce i sposób podpisania ugody. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, to prawdopodobnie dopiero w grudniu. Rynek walutowy zareagował na tę informację osłabieniem dolara amerykańskiego.

Rada Polityki Niezmiennej

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z przewidywaniami polski regulator nie zdecydował się na żaden ruch i pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 1,50%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami, dlatego wielu obserwatorów było bardziej zainteresowanych konferencją prasową po spotkaniu. Prezes Adam Glapiński potwierdził, że jego celem jest utrzymanie poziomu stóp do końca swojej kadencji w 2022 r. Rada nie dostrzega też żadnych zagrożeń dla stabilności polskiego wzrostu gospodarczego lub tempa inflacji. Członek RPP prof. Łukasz Hardt sugerował nawet, że przy tak dobrej koniunkturze warto byłoby rozważyć zwiększenie wydatków. Według Rady jedynym powodem do niepokoju może być spowolnienie w Niemczech.

Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

KE podała dziś najnowsze prognozy gospodarcze dla Wspólnoty. Przewidywania polskiej dynamiki PKB zostały obniżone o 0,3 p.p. od ostatniego komunikatu i wynoszą w tej chwili: 4,1% w 2019 r. oraz 3,3% w roku 2020.  Mimo że nasza gospodarka ma wyhamować, to nadal pozostanie jedną z najprężniejszych w całej Unii (przed nami tylko Malta, Rumunia i Irlandia). Wzrost PKB dla całej UE ma wynieść w przyszłym roku 1,2% w porównaniu do 1,1% w 2019. Komisja prognozuje też spadek deficytu i długu publicznego w Polsce. Rynki zareagowały na te informacje bez większego entuzjazmu.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD pozostaje pod presją
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja z USA spycha USD/PLN jeszcze niżej
Dawid Górny

Komentarz walutowy

xxxPLN z dnia na dzień coraz niżej
Dawid Górny