Odczyty inflacyjne i PKB

Z rana poznaliśmy dane z niemieckiej gospodarki. Inflacja konsumencka okazała się zbieżna z oczekiwaniami rynków. To samo dotyczy również Produktu Krajowego Brutto. Nie mogły zatem te dane w znaczący sposób wpłynąć na decyzje inwestorów.

GUS zaskakuje

Z wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnim kwartale 2017 roku Polska gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%. Jest to jeden z lepszych wyników osiągniętych przez polską gospodarkę w ciągu ostatnich kilku lat. Dobre dane nie podziałały jednak dobrze na wycenę złotówki w stosunku do innych walut. Od początku dnia nasza waluta nieznacznie traci na wartości. Euro podrożało do 4,17 zł. Frank szwajcarski do 3,61 zł. Dolar wyceniany jest na 3,37 zł, a funt brytyjski na 4,68 zł.

Po południu Stany

W godzinach popołudniowych czeka nas garść informacji z amerykańskiej gospodarki. Z ważniejszych danych poznamy te dotyczące sprzedaży detalicznej oraz opublikowana zostanie dynamika inflacji konsumenckiej. Wydaje się, że dolar pomału wstaje z kolan po niefortunnym styczniu, więc każde odczyty lepsze od oczekiwań powinny umacniać amerykańska walutę.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Stagflacja bliżej niż nam się wydaje

22 Paź 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Risk off coraz odważniejszy

21 Paź 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Kwestia przyzwyczajenia?

20 Paź 2021

Adam Fuchs