Rekordowe PKB

14 lut 2018 Autor: Mateusz Wielewicki

Odczyty inflacyjne i PKB

Z rana poznaliśmy dane z niemieckiej gospodarki. Inflacja konsumencka okazała się zbieżna z oczekiwaniami rynków. To samo dotyczy również Produktu Krajowego Brutto. Nie mogły zatem te dane w znaczący sposób wpłynąć na decyzje inwestorów.

GUS zaskakuje

Z wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnim kwartale 2017 roku Polska gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%. Jest to jeden z lepszych wyników osiągniętych przez polską gospodarkę w ciągu ostatnich kilku lat. Dobre dane nie podziałały jednak dobrze na wycenę złotówki w stosunku do innych walut. Od początku dnia nasza waluta nieznacznie traci na wartości. Euro podrożało do 4,17 zł. Frank szwajcarski do 3,61 zł. Dolar wyceniany jest na 3,37 zł, a funt brytyjski na 4,68 zł.

Po południu Stany

W godzinach popołudniowych czeka nas garść informacji z amerykańskiej gospodarki. Z ważniejszych danych poznamy te dotyczące sprzedaży detalicznej oraz opublikowana zostanie dynamika inflacji konsumenckiej. Wydaje się, że dolar pomału wstaje z kolan po niefortunnym styczniu, więc każde odczyty lepsze od oczekiwań powinny umacniać amerykańska walutę.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

PLN w piątek opuszcza gardę

26 maja 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wszystko gra na USD

25 maja 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Zagrożenia wywołują niepewność

24 maja 2023

Adam Fuchs