pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła

04 lis 2015 Autor: Marcin Rogalski

W dniu dzisiejszym tematem nr 1 dla polskiego złotego była decyzja RPP w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce. Rada pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie – stopa referencyjna 1,5 proc., lombardowa 2,5 proc., depozytowa 0,5 proc., redyskonta weksli 1,75 proc. Warto pamiętać, że jest to poziom najniższy w historii, a ostatnia zmiana wysokości stóp procentowych w Polsce miała miejsce w marcu tego roku.

Ponieważ decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków, nie wpłynęła ona na wycenę polskiej waluty. W obecnej sytuacji politycznej, jaka ma miejsce po ostatnich wyborach, nikt już nie oczekuje w tym momencie żadnych istotnych ruchów od obecnej RPP. W tym roku pozostało już tylko jedno posiedzenie (1-2 grudnia), natomiast te przyszłoroczne posiedzenia decyzyjne RPP będą już grane pod dyktando zmian personalnych w składzie Rady. Począwszy od 10 stycznia zaczną wygasać kadencje kolejnych członków, dłuższą kadencję ma obecny prezes NBP Marek Belka, który w będzie zasiadał w Radzie do czerwca tego roku.

Obecne komentarze polityczne, które pojawiają się w mediach donoszą, że skład Rady Polityki Pieniężnej, który zostanie powołany już przez nową ekipę rządzącą będzie miał bardziej łagodne podejście do prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce. Analitycy zakładają nawet dwie obniżki po 25 p. b. w przyszłym roku, co w efekcie doprowadziłoby do obniżenia stopy referencyjnej do poziomu 1%.

Polski złoty dzisiaj zyskuje na wartości względem europejskiej waluty (4,23 zł) oraz dolara amerykańskiego dolara (3,87 zł). Ciekawa sytuacja ma miejsce na parze GBP/PLN, która w dniu dzisiejszym testowała poziom 6,00 zł, po czym zeszła do poziomu 5,97 zł. Główna para walutowa obrała kierunek na południe i ok. godziny 13:30 jest handlowana na poziomie 1,0935.

Oprócz wydarzeń bezpośrednio związanych z naszą rodzimą walutą, warto wspomnieć o bogatym w dniu dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym. Przed południem poznaliśmy finalne odczyty indeksu PMI dla usług największych gospodarek europejskich oraz całej Strefy Euro. Odczyty okazały się zbliżone do oczekiwań, a w przypadku Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nawet lepsze.

Popołudnie w kalendarzu makro należy do publikacji z USA. O 14:15 poznamy raport ADP za październik. Oczekiwania analityków oscylują wokół poziomu 180 tys., podczas gdy poprzedni odczyt wyniósł 200 tys. 15 min później nastąpi publikacja danych nt. handlu zagranicznego za wrzesień. Oczekiwania co do bilansu handlu zagranicznego USA wynoszą deficyt na poziomie 41,1 mld USD.

O 16:00 należy spodziewać się podwyższonej zmienności na rynku walutowym. W Polsce rozpocznie się konferencja po decyzji RPP oraz ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. reformy OFE, natomiast w Stanach Zjednoczonych będzie miało miejsce publiczne wystąpienie prezes Fed – Janet L. Yellen. O tej samej godzinie poznamy raport ISM dla usług z USA. Analitycy oczekują odczytu indeksu aktywności biznesowej na poziomie 59,5 pkt., natomiast ISM dla usług 56,5 pkt.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak