pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Rada kontynuuje walkę z inflacją

Rada kontynuuje walkę z inflacją

09 lut 2022 Autor: Krzysztof Pawlak

Kolejna podwyżka stóp procentowych w Polsce stała się faktem. Jednak jest małe zaskoczenie po decyzji. RPP chce mocniejszego złotego, który ma być jednym z narzędzi walki z inflacją. EUR/USD nadal bez rozstrzygnięcia, czekamy na jutrzejsze dane o dynamice cen w USA. 

Według scenariusza

Nie było niespodzianki w kwestii wysokości podwyżki stóp w Polsce na wczorajszym posiedzeniu RPP. Koszt pieniądza wzrósł 50 pkt bazowych, a więc według oczekiwań większości analityków. Stopa referencyjna wynosi teraz 2,75%. Co ciekawe złoty po samej decyzji się osłabił, co może wynikać z tego, że część inwestorów liczyła na wyższą podwyżkę, np. o 75 pkt bazowych. Rozczarowanie jednak nie trwało długo, a wraz z upływem czasu krajowa waluta przeszła znów do trendu spadkowego, czy to na EUR/PLN, czy CHF/PLN. 

Jastrzębia niespodzianka

Bez wątpienia jest element, który był małym zaskoczeniem, a więc decyzja o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej do poziomu 3,5%. Poza podwyżkami stóp procentowych również wspomniana wartość jest elementem, który decyduje o tempie kreacji kredytów. W tym wypadku RPP chce zmniejszyć dostępność i tym samym przeciwdziałać wzrostowi cen na rynku mieszkaniowym, który przekłada się także na inne sektory gospodarki i finalnie wpływa na wysoką inflację. Ten jastrzębi element w polityce monetarnej mógł sprawić, że krajowa waluta powróciła do wzmocnienia w relacji do głównych walut.

Konferencja szefa RPP

Więcej w temacie podjętej decyzji Rady wyjaśni dzisiaj szef RPP, który o 15 wystąpi na konferencji prasowej. W komunikacie po posiedzeniu można przeczytać, że np. Rada liczy na wygaśnięcie tempa inflacji, bo przygasają szoki podażowe widoczne na rynkach, a również podwyżki stóp w Polsce odniosą już niebawem swój efekt. Niemniej jednak decydenci polityki monetarnej w Polsce nadal widzą ryzyko utrzymania się wzrostu cen na ten rok, wykraczające poza aktualny cel, a więc 2,5% +- 1 p.proc. Nie zabrakło również stwierdzeń o pożądaniu silnej waluty, która również ma być wsparciem do walki ze wzrostami cen. Co dalej ze stopami w naszym kraju? Zapewne dowiemy się tego dzisiaj podczas wystąpienia profesora Glapińskiego. Ekonomiści w niemal 100% są zgodni, że stopy dojdą do minimum 3,75%, a więc zobaczymy jeszcze min. dwie podwyżki o 50 pkt bazowych. Taka perspektywa będzie wspierała złotego w kolejnych tygodniach. 

Czekając na odczyt inflacji 

Tak jak wspominaliśmy, od początku tygodnia oczekujemy rozstrzygnięcia na głównej parze walutowej świata. Po prostu brakuje aktualnie czynnika zapalnego, który mógłby wywołać większy ruch. Takowy pojawi się jutro wraz z publikacją inflacji z USA. Oczekuje się wzrostu cen do poziomu 7,3% z 7% miesiąc wcześniej w relacji r/r. Prognozy są ustawione dość wysoko, więc ryzyko rozczarowania jest widoczne. Niższy odczyt będzie destrukcyjny dla dolara i powinien przynieść silne osłabienie, gdyż wizja podwyżek stóp w Stanach poddana zostanie pod wątpliwość. Wyższy wynik może oczywiście zadziałać odwrotnie i spowodować umocnienie USD. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD pozostaje pod presją
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja z USA spycha USD/PLN jeszcze niżej
Dawid Górny

Komentarz walutowy

xxxPLN z dnia na dzień coraz niżej
Dawid Górny