pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Przekonanie, że Fed porzuci luźną politykę monetarną padło

Przekonanie, że Fed porzuci luźną politykę monetarną padło

30 sie 2021 Autor: Krzysztof Pawlak

Powell przewidywalny do bólu. Brak zaskoczenia po wystąpieniu szefa Fed in plus dla giełd, a in minus dla dolara. EUR/USD w okolicach 1,18, zmiana trendu, czy jednak przystanek przed dalszymi spadkami? Nad krajową walutą przynajmniej na chwilę znikają czarne chmury. 

Brak odwagi po raz kolejny

Im bliżej było wystąpienia szefa Fed na corocznym posiedzeniu bankierów centralnych w Jackson Hole, tym mniejsze stawały się oczekiwania na to, że może dojść do zaskoczenia. Takim mogłoby być np. ogłoszenie taperingu. Nic takiego nie miało miejsca, a Powell po raz kolejny dał się poznać jako „zawodnik” grający z rynkami do jednej bramki. Konkretów zabrakło i trudno zrzucać to na formę online spotkania, czy raptem 30-minutowy czas wystąpienia. Szef Fed chce po prostu kontynuować luźną politykę monetarną, bojąc się podjęcia odważnych decyzji. 

Ogłoszenie redukcji we wrześniu też wątpliwe

Powell oczywiście wspomniał, że inflacja jest na wysokim poziomie, a rynek pracy ulega ciągłej poprawie, co w konsekwencji będzie przyczyną podjęcia decyzji o redukcji QE. Szybko jednak przeszedł do ryzyk, z których najważniejszym jest wariant Delta koronawirusa. Ten element bez wątpienia stał się głównym argumentem dla Fed, by poczekać i zobaczyć, jakie ta nowa mutacja wywoła negatywne skutki dla gospodarki. Jaki z tego może płynąć wniosek? A mianowicie taki, że we wrześniu nie padną żadne konkretne daty odnośnie do taperingu, mimo że część członków Fed dość głośno zapowiada taką konieczność. 

Rynek akcji uradowany, USD niekoniecznie

Mimo że wystąpienie szefa Fed było rozczarowujące, to nie można powiedzieć, że nie wywołało zmienności na rynkach. Słowa Powella były wręcz wymarzone dla rynków giełdowych, szczególnie tych w USA, gdzie znów zanotowano rekordy. Dla USD taka kolej rzeczy oznaczała słabość, główna para walutowa odbiła w górę i znajduje się w okolicach poziomu 1,18. Wydaje się, że do prezentacji danych z rynku pracy z USA za kilka dni kurs może dryfować wokół tych poziomów. Inwestorzy będą wnikliwie analizować te dane i wyciągnięte wnioski wpłyną na większy ruch na tej parze i innych powiązanych z USD, w relacji dobre dane in plus dla dolara i odwrotnie. 

Czarne chmury się rozeszły

Krajowa waluta nieco zyskała po wystąpieniu szefa Fed w piątek, niemniej jednak nie są to duże ruchy, EUR/PLN zyskał raptem grosz. Mimo wszystko jednak na ten moment znikają czarne chmury nad złotym, mowa o możliwym rozpoczęciu przez Fed zacieśniania monetarnego, które by umocniło dolara amerykańskiego na szerokim rynku i wyssało kapitał z rynków wschodzących. Teraz kluczowe dla notowań PLN będą jutrzejsze dane o inflacji CPI za sierpień. Kolejny odczyt powyżej 5% może dać pożywkę dla inwestorów i spekulacji o możliwych podwyżkach stóp przez NBP i w tym wypadku wpłynąć na umocnienie złotego. Niższy odczyt wywoła odwrotną reakcję i da sygnał, że NBP miał rację, że wzrost cen był przejściowy, a utrzymanie obecnie prowadzonej polityki monetarnej to aktualnie idealny układ. W naszym kraju realna stopa procentowa jest nadal najniższa w porównaniu do Węgier czy Czech, co w dalszej perspektywie może wpływać niekorzystnie na naszą walutę. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dwa bieguny inflacji
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak