pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Przedświąteczny spokój

Przedświąteczny spokój

25 mar 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Wielki piątek prawdopodobnie nie przyniesie znaczących zmian na rynkach. Bez większych ruchów także na złotówce.

    Na rynkach można już odczuć świąteczną atmosferę. Jedynym ważnym z punktu widzenia inwestorów wydarzeniem był finalny odczyt PKB w Stanach Zjednoczonych.

    Zanim poznaliśmy dane zza oceanu w nocy opublikowany został wynik inflacji konsumenckiej w Japonii. Inflacja rok do roku wzrosła do 0,3%. Z kolei konsumencka inflacja bazowa okazała się niższa od prognoz o 10 punktów bazowych i wyniosła 0%.

    Przed godziną 9:00 ukazała się seria danych z Francji. Indeks zaufania gospodarstw domowych wypadł o 2 punkty gorzej niż oczekiwano. Finalny odczyt Produktu Krajowego Brutto wyniósł 0,3% i nie zaskoczył analityków.

    Ostatni odczyt Produktu Krajowego Brutto w Stanach Zjednoczonych okazał się lepszy niż zakładały rynki. Gospodarka w USA rośnie w tempie 1,4%, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 1%.  Ten pozytywny odczyt nie spowodował znaczących ruchów na głównej parze walutowej.

    Wielki Piątek równie spokojnie przebiega na notowaniach naszej pary walutowej. Na wszystkich głównych parach powiązanych ze złotówką możemy zaobserwować poziomy z wczorajszego zamknięcia. Euro kosztuje  4,26 zł. Cena funta wynosi 5,39 zł. Koszt zakupu dolara to 3,81 zł, a franka szwajcarskiego 3,90 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ujemna korelacja USD vs surowce nie działa
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EBC nie zmienia stóp procentowych
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja w USA idzie na tapet
Dawid Górny