pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Przeddzień ważnych decyzji i publikacji

Przeddzień ważnych decyzji i publikacji

03 mar 2015 Autor: Marcin Rogalski

Handel na rynku walutowym odbywa się w oczekiwaniu na jutrzejsze wydarzenia. Brak istotnych publikacji powoduje, że zmienność na rynku jest niewielka. Dzisiaj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie RPP, które jutro zakończy się decyzją odnośnie wysokości stóp procentowych w Polsce. Konsensus rynkowy zakłada, że Rada zdecyduje się obniżyć poziom stóp procentowych o 25 pb. Wówczas stopa referencyjna wynosiłaby w Polsce 1,75%, czyli najniżej w historii.

Oczekiwania rynku, co do obniżki bazują na najnowszej projekcji makroekonomicznej. Ewentualne większe cięcie stóp (o 50 pb.), jak i pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie, mogłoby jutro wprowadzić większe zawirowania na rynku. Jednak w kontekście ostatniego lepszego od oczekiwań odczytu indeksu PMI dla polskiego przemysłu, cięcie o więcej niż 25 pb. wydaje się mało prawdopodobne.

Kalendarium makroekonomiczne nie zawiera istotnych publikacji na dzisiejsze popołudnie. Rano poznaliśmy odczyt danych nt. sprzedaży detalicznej w Niemczech za styczeń, który okazał się lepszy od oczekiwań i wyniósł 5,3% w ujęciu rocznym (oczekiwano: 2,7%). Tuż przed południem poznaliśmy odczyt inflacji producenckiej dla Strefy Euro. Pomimo gorszego od oczekiwań odczytu -3,4% (oczekiwano: 3,0%), nie było reakcji na rynkach na tę informację.

Środa, to oprócz decyzji RPP, również dzień obfitujący w ważne publikacje makro. Jutro przedpołudniem poznamy finalne odczyty PMI dla usług największych europejskich gospodarek (Wlk. Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Strefa Euro). O 14:15 będzie miała miejsce publikacja raportu ADP.

Godzina 16:00 na pewno będzie charakteryzowała się dużą zmiennością na rynku. Po pierwsze o tej godzinie nastąpi publikacja amerykańskiego raportu ISM dla usług za luty, a w Polsce rozpocznie się konferencja prezesa NBP – Marka Belki. Na 20:00 zaplanowana jest publikacja tzw. “Beżowej Księgi”, czyli raportu nt. bieżącej sytuacji gospodarczej USA i prognoz dotyczących najbliższych decyzji Fed.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak