Przeddzień ważnych decyzji i publikacji

03 mar 2015 Autor: Marcin Rogalski

Handel na rynku walutowym odbywa się w oczekiwaniu na jutrzejsze wydarzenia. Brak istotnych publikacji powoduje, że zmienność na rynku jest niewielka. Dzisiaj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie RPP, które jutro zakończy się decyzją odnośnie wysokości stóp procentowych w Polsce. Konsensus rynkowy zakłada, że Rada zdecyduje się obniżyć poziom stóp procentowych o 25 pb. Wówczas stopa referencyjna wynosiłaby w Polsce 1,75%, czyli najniżej w historii.

Oczekiwania rynku, co do obniżki bazują na najnowszej projekcji makroekonomicznej. Ewentualne większe cięcie stóp (o 50 pb.), jak i pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie, mogłoby jutro wprowadzić większe zawirowania na rynku. Jednak w kontekście ostatniego lepszego od oczekiwań odczytu indeksu PMI dla polskiego przemysłu, cięcie o więcej niż 25 pb. wydaje się mało prawdopodobne.

Kalendarium makroekonomiczne nie zawiera istotnych publikacji na dzisiejsze popołudnie. Rano poznaliśmy odczyt danych nt. sprzedaży detalicznej w Niemczech za styczeń, który okazał się lepszy od oczekiwań i wyniósł 5,3% w ujęciu rocznym (oczekiwano: 2,7%). Tuż przed południem poznaliśmy odczyt inflacji producenckiej dla Strefy Euro. Pomimo gorszego od oczekiwań odczytu -3,4% (oczekiwano: 3,0%), nie było reakcji na rynkach na tę informację.

Środa, to oprócz decyzji RPP, również dzień obfitujący w ważne publikacje makro. Jutro przedpołudniem poznamy finalne odczyty PMI dla usług największych europejskich gospodarek (Wlk. Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Strefa Euro). O 14:15 będzie miała miejsce publikacja raportu ADP.

Godzina 16:00 na pewno będzie charakteryzowała się dużą zmiennością na rynku. Po pierwsze o tej godzinie nastąpi publikacja amerykańskiego raportu ISM dla usług za luty, a w Polsce rozpocznie się konferencja prezesa NBP – Marka Belki. Na 20:00 zaplanowana jest publikacja tzw. “Beżowej Księgi”, czyli raportu nt. bieżącej sytuacji gospodarczej USA i prognoz dotyczących najbliższych decyzji Fed.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak