pl

Projekcje NBP

10 lip 2017 Autor: Krzysztof Adamczak

Przegląd wydarzeń tygodnia, niemiecki eksport rekordowo wysoki, przewidywania analityków z NBP.

Yellen przed komisją.

    Złoty spokojnie rozpoczął bieżący tydzień, tylko nieznacznie tracąc wobec euro. Naszej walucie nie pomógł pozytywny wydźwięk piątkowego ratingu agencji Fitch. Na szerokim rynku można zaobserwować nieznaczny wzrost wartości dolara. Amerykańskiej walucie pomógł ostatni raport z rynku pracy, jednak w tym tygodniu pojawią się kolejne impulsy dla dolara. Najpierw Janet Yellen stanie przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów oraz Komisją Bankową Senatu i zreferuje półroczny raport dotyczący polityki monetarnej. Dodatkowo na koniec tygodnia zostanie opublikowany odczyt dotyczący inflacji za oceanem. Może mieć on fundamentalne znaczenie dla dolara, zwłaszcza że prezes FED uparcie twierdzi, że spadek dynamiki cen jest przejściowy i lada moment powinien odbić. Kolejny niższy odczyt może zwiększyć niepewność co do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Dane z Niemiec.

    Dzisiaj najważniejszym odczytem są dane z Berlina, dotyczące wymiany handlowej z zagranicą. W maju eksport towarów wyniósł ponad 110 mld euro, przy imporcie na poziomie 88,6 mld euro. Obie te wartości są najwyższe w historii. Eksport w perspektywie roku zwiększył się o 14%, a import urósł o 16%. Niemiecka gospodarka po raz kolejny pokazała, że jest liderem strefy euro, a o kryzysie nikt tam już nie pamięta. W zupełnie innej rzeczywistości cały czas funkcjonują Grecy, którzy znowu skorzystali z pomocy Brukseli. W optymistycznej wersji już w przyszłym roku Ateny wrócą na międzynarodowe rynki finansowe.

NBP wierzy w Polską gospodarkę.

    W Polsce najważniejszym impulsem dnia oraz zapewne tygodnia jest projekcja Narodowego Banku Polskiego. W przyszłym roku rodzima gospodarka ma się rozwijać w tempie 4%, by w następnych latach stopniowo zwalniać do 3,5% w 2018 roku oraz 3,3 w 2019. Rosnąc w tym okresie za to ma inflacja, która już w przyszłym roku ma wynieść 1,9%, by dojść do poziomu 2,5% dwa lata później. Presję na wzrost cen mają wywierać przede wszystkim: domknięcie luki popytowej, rządowy program 500 plus oraz sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie już w przyszłym roku ma spaść poniżej 5%, a w perspektywie 2019 roku wynosić zaledwie 4,1%.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak