pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Powoli się rozkręca

Powoli się rozkręca

24 cze 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Złotówka na początek

Początek tygodnia nie przynosi zaskoczenia w notowaniach naszej waluty. Złotówka kontynuuje ruchy z końca poprzedniego tygodnia i nieznacznie umacnia się w stosunku do głównych walut. Przed południem Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z polskiej gospodarki. Zarówno dynamika produkcji budowlano-montażowej, jak i wyniki sprzedaży detalicznej okazały się gorsze od oczekiwań. Nie wpłynęło to jednak na notowania naszej waluty. Chwilę po godzinie 12:00 za dolara amerykańskiego zapłacimy 3,73 zł. Frank szwajcarski wyceniany jest na 3,82 zł. Z kolei cena wspólnej europejskiej waluty wynosi 4,25 zł, a funta brytyjskiego 4,75 zł.

Pod dyktando bankierów

W poniedziałek, poza odczytami z polskiej gospodarki, z istotniejszych danych przewidziana jest publikacja niemieckiego instytutu Ifo. Wynik tego indeksu okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań jednak nie wpłynął on na obraz rynków.  W pierwszej części tygodnia handel prawdopodobnie będzie przebiegał pod dyktando zeszłotygodniowych informacji banków centralnych. Dla przypomnienia, Mario Draghi zadeklarował, że Europejski bank Centralny gotowy jest powrócić do programu skupu aktywów, bądź też dokona zmiany poziomu stóp procentowych. Również po ostatnim spotkaniu członków amerykańskiej Rezerwy Federalnej możemy stwierdzić, że są oni gotowi do podjęcia odpowiednich kroków, czyli obniżki stóp, której już od pewnego czasu spodziewają się rynki.

Kolejne dni ciekawsze

W dalszej części tygodnia inwestorzy nie będą mogli narzekać na nudę. Ciekawiej powinno zrobić się od środy. Właśnie wtedy zaczną napływać ważniejsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy m.in. dynamikę zamówień na dobra, dynamikę PKB czy raport dotyczący wydatków Amerykanów. Z kolei w Europie poznamy niektóre odczyty inflacyjne i nastroje w gospodarce.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Alarm włączony, ale paniki nie ma
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Przemysł w Europie znów „na hamulcu”
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bank Japonii zaciera ręce
Krzysztof Pawlak