pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Poświąteczny spokój

Poświąteczny spokój

28 gru 2015 Autor: Mateusz Wielewicki

Spokojny ostatni poniedziałek roku. Napływające dane z Japonii. Odczyt wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę w Polsce. Prezydent podpisał ustawę o trybunale Konstytucyjnym. Poświąteczne notowania złotego.

Okres świąteczno-noworoczny na rynkach finansowych z reguły przebiega w spokojnej atmosferze, za sprawą m.in. mniejszej aktywności inwestorów oraz niewielkiej liczby planowanych publikacji makroekonomicznych. Zatem nie powinien dziwić fakt, iż dzisiejszy kalendarz jest bardzo ubogi w wydarzenia makroekonomiczne. Dodatkowo jest to dzień wolny od pracy banków w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie czy Nowej Zelandii.

W Boże Narodzenie poznaliśmy dane inflacyjne oraz stopę bezrobocia w Kraju Kwitnącej Wiśni. Miesięczna dynamika inflacji konsumenckiej w Japonii wyniosła 0,3%. Zaś stopa bezrobocia okazała się o 0,1% wyższa od oczekiwań analityków i ukształtowała się na poziomie 3,3%. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od opublikowania danych również z Japonii. Roczna dynamika produkcji przemysłowej w tym kraju wyniosła 1,6%. Z kolei odczyt rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej okazał się o 0,4% gorszy od przewidywanego wynosząc -1%.

O godz. 9:00 został podany poziom krótkookresowego wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę zbadanego przez  BIEC. Wynik okazał się lepszy o 0,3% od poprzedniego odczytu. Nie jest to jednak zmiana na tyle istotna, aby mogła znacząco wpłynąć na notowania polskiej waluty.

Przed południem Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Ta budząca niepokój i wywołująca serię nieprzychylnych opinii za strony, nie tylko polskich, komentatorów  ustawa ma wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że najważniejszymi zmianami są m.in. zwiększenie pełnego składu TK z 9 zz 15 do 13 z 15 osób,  orzeczenia zapadać będą mogły większością 2 /3, a nie tak jak to było dotychczas większością zwykłą.  Dodatkowo sprawy rozpatrywane będą według kolejności wpływu. Kolejną nowością jest możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego przez prezydenta, a także Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie mogło zadecydować o wygaśnięciu mandatu sędziego. Jak powiedział sam zainteresowany, ta nowelizacja wzmocni pozycję Trybunału Konstytucyjnego i jego powagę w oczach społeczeństwa. Taka decyzja prezydenta może jeszcze bardziej nasilić stan niepewności względem notowań złotego na rynkach.

Okres świąteczny nie wpłynął znacząco na notowania polskiej waluty. Złoty nieznacznie stracił na wartości w stosunku do euro. Za europejską walutę należy w tym momencie zapłacić 4,24 zł. Koszt franka szwajcarskiego pozostaje praktycznie niezmieniony od wigilijnego zamknięcia i kształtuje się na poziomie 3,91 zł. Kurs funta brytyjskiego osiąga dzisiaj poziom 5,76. Dolara amerykańskiego nabędziemy dzisiaj za 3,86 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak