Poświąteczny spokój

28 gru 2015 Autor: Mateusz Wielewicki

Spokojny ostatni poniedziałek roku. Napływające dane z Japonii. Odczyt wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę w Polsce. Prezydent podpisał ustawę o trybunale Konstytucyjnym. Poświąteczne notowania złotego.

Okres świąteczno-noworoczny na rynkach finansowych z reguły przebiega w spokojnej atmosferze, za sprawą m.in. mniejszej aktywności inwestorów oraz niewielkiej liczby planowanych publikacji makroekonomicznych. Zatem nie powinien dziwić fakt, iż dzisiejszy kalendarz jest bardzo ubogi w wydarzenia makroekonomiczne. Dodatkowo jest to dzień wolny od pracy banków w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie czy Nowej Zelandii.

W Boże Narodzenie poznaliśmy dane inflacyjne oraz stopę bezrobocia w Kraju Kwitnącej Wiśni. Miesięczna dynamika inflacji konsumenckiej w Japonii wyniosła 0,3%. Zaś stopa bezrobocia okazała się o 0,1% wyższa od oczekiwań analityków i ukształtowała się na poziomie 3,3%. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od opublikowania danych również z Japonii. Roczna dynamika produkcji przemysłowej w tym kraju wyniosła 1,6%. Z kolei odczyt rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej okazał się o 0,4% gorszy od przewidywanego wynosząc -1%.

O godz. 9:00 został podany poziom krótkookresowego wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę zbadanego przez  BIEC. Wynik okazał się lepszy o 0,3% od poprzedniego odczytu. Nie jest to jednak zmiana na tyle istotna, aby mogła znacząco wpłynąć na notowania polskiej waluty.

Przed południem Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Ta budząca niepokój i wywołująca serię nieprzychylnych opinii za strony, nie tylko polskich, komentatorów  ustawa ma wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że najważniejszymi zmianami są m.in. zwiększenie pełnego składu TK z 9 zz 15 do 13 z 15 osób,  orzeczenia zapadać będą mogły większością 2 /3, a nie tak jak to było dotychczas większością zwykłą.  Dodatkowo sprawy rozpatrywane będą według kolejności wpływu. Kolejną nowością jest możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego przez prezydenta, a także Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie mogło zadecydować o wygaśnięciu mandatu sędziego. Jak powiedział sam zainteresowany, ta nowelizacja wzmocni pozycję Trybunału Konstytucyjnego i jego powagę w oczach społeczeństwa. Taka decyzja prezydenta może jeszcze bardziej nasilić stan niepewności względem notowań złotego na rynkach.

Okres świąteczny nie wpłynął znacząco na notowania polskiej waluty. Złoty nieznacznie stracił na wartości w stosunku do euro. Za europejską walutę należy w tym momencie zapłacić 4,24 zł. Koszt franka szwajcarskiego pozostaje praktycznie niezmieniony od wigilijnego zamknięcia i kształtuje się na poziomie 3,91 zł. Kurs funta brytyjskiego osiąga dzisiaj poziom 5,76. Dolara amerykańskiego nabędziemy dzisiaj za 3,86 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bail-out wisi nad rynkiem

03 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak