Początek tygodnia

Początek sesji na krajowej walucie nie przynosi większych zmian. Złotówka nieznacznie traci w stosunku do funta brytyjskiego, który o poranku wyceniany jest na 5,01 zł oraz do dolara wycenianego na 3,79 zł. W stosunku do pozostałych głównych walut nasza waluta pozostaje neutralna. Wspólna waluta kosztuje 4,30 zł, a frank szwajcarski 3,78 zł.

Bez istotnych danych

Dzisiejsza karta z kalendarza nie zawiera zbyt istotnych odczytów. Do najważniejszych z nich będą należały publikacje zs Strefy Euro. Poznamy wówczas wynik indeksu Sentix obrazujący nastawienie inwestorów. Dodatkowo opublikowana zostanie dynamika inflacji producenckiej.

Tydzień się rozkręci

Kolejne dni tygodnia zapowiadają się już znacznie ciekawiej. Już jutro poznamy szereg odczytów indeksów PMI dla usług. W środę z kolei poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych w Polsce. Pozostanie na niezmienionych poziomach, po ostatniej wypowiedzi prezesa NBP, nie jest już tak pewne jak przedtem. Czwartek upłynie nam pod znakiem Europejskiego Banku Centralnego. Jego członkowie również będą decydować o wysokości stóp procentowych. Z kolei w piątek opublikowane zostaną dane z rynku pracy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Z deszczu pod rynnę

28 Wrz 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Polityczne rozgrywki w Niemczech

27 Wrz 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Jastrzębie i smoki, czyli historia wzlotów i upadków

24 Wrz 2021

Adam Fuchs