pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Polski złoty przed wyborami słabnie

Polski złoty przed wyborami słabnie

20 paź 2015 Autor: Marcin Rogalski

Ostatni tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Polsce upływa na rynku walutowym pod znakiem osłabienia polskiej waluty. Ten stan rzeczy jest szczególnie niekorzystny dla kredytobiorców frankowych, którzy już za kilka dni będą musieli zakupić CHF na spłatę kolejnej raty kredytu. Tuż przed godziną 13:00 za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 3,92 zł, za euro 4,24 zł, dolar amerykański 3,73 zł, funt brytyjski 5,78 zł.

Wpływ na wycenę rodzimej waluty oprócz lokalnego ryzyka politycznego, mają przede wszystkim globalne siły – tempo wzrostu gospodarczego na świecie oraz kształtowanie się polityki pieniężnej Fed oraz Europejskiego Banku Centralnego. Gorsze dane z Chin powodują, że apetyt na inwestycję w gospodarki rynków wschodzących maleje.

Zmiana oczekiwań co do terminu rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej przesunięcie podwyżki stóp na przyszły rok, również ukazuje słabość największej gospodarki świata, co nie pozostaje bez wpływu na wycenę złotego. W krótkiej perspektywie, niepewność związana z wynikiem zbliżających się wyborów dominuje w osłabieniu polskiej waluty. Rynek próbuje zdyskontować wyniki niedzielnych wyborów oraz realność złożonych przez poszczególne partie obietnic.

Rano poznaliśmy dane o inflacji producenckiej w Niemczech. Odczyt na poziomie -0,4% m/m oraz -2,1% r/r okazał się niższy od oczekiwań (odpowiednio: -0,1% oraz -1,8%). O 14:00 poznamy decyzję ws. stóp procentowych na Węgrzech, analitycy oczekują, że główna stopa procentowa pozostanie na niezmienionym poziomie 1,35%.

W kalendarium makroekonomicznym na resztę dzisiejszego dominują publikację ze Stanów Zjednoczonych. O 14:30 poznamy liczbę wydanych we wrześniu pozwoleń na budowę domów oraz rozpoczętych budów w USA. Oczekiwania rynku oscylują wokół 1170 tys. wydanych pozwoleń, oraz 1150 tys. rozpoczętych budów. O 15:00 rozpocznie się wystąpienie publiczne członków Fed – Jerome Powell oraz William Dudley. A 2h później przemówi prezes Fed – Janet Yellen.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ujemna korelacja USD vs surowce nie działa
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EBC nie zmienia stóp procentowych
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja w USA idzie na tapet
Dawid Górny