pl

Polski wtorek

19 wrz 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

GUS publikuje

    Wtorkowa karta z kalendarza makroekonomicznego zdaje się być istotna z punktu widzenia notowań polskiego złotego. Poranny odczyt wskaźnika dobrobytu wyniósł 106,6 pkt, co jest wynikiem lepszym od poprzedniego. Ważniejsze dane z punktu widzenia inwestorów Główny Urząd Statystyczny opublikuje o godzinie 14:00. Wtedy to poznamy dynamikę produkcji przemysłowej, a także wyniki sprzedaży detalicznej oraz ceny produkcji. Dobre dane z pewnością pomogą  złotówce odrobić zeszłotygodniową stratę. Obecnie frank szwajcarski kosztuje 3,71 zł, funt wyceniany jest na 4,82 zł. Cena zakupu euro wynosi 4,28 zł, a dolara 3,57 zł.

Popołudnie raczej spokojne

    W godzinach popołudniowych poza odczytami z polskiej gospodarki przewidziany jest szereg odczytów ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że nie będą one aż tak istotne dla rynków. Opublikowane bowiem zostanie saldo rachunku bieżącego, dynamika cen importu oraz eksportu, a także poznamy dane z tamtejszego rynku nieruchomości.

Na rynkach cisza

    W dniu dzisiejszym na głównych parach walutowych nie notujemy zbyt dużej zmienności. Jest to prawdopodobnie skutek wyczekiwania na jutrzejsze posiedzenie Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku oraz na konferencję przewodniczącej FED.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Dolar słabnie, nawet do jena!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja na tapet cz.2
Dawid Górny