Start w nowy tydzień

23 paź 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

W kalendarzu spokój

Poniedziałkowe popołudnie najprawdopodobniej nie przyniesie zmian układu sił na rynku. Zarówno przed południem jak i na godziny popołudniowe kalendarz makroekonomiczny nie pokazuje ważnych z punktu widzenia inwestorów danych. Jedynym odczytem, na który można było zwrócić uwagę była publikacja wskaźnika zamówień w WIelkiej Brytanii. Podany wynik nie pomógł brytyjskiej walucie, która kontynuuje dalsze osłabianie.

Złotówka nadal silna

Podczas gdy nie ma żadnych ważnych odczytów ze światowych gospodarek, a także inne poza gospodarcze czynniki nie niepokoja nikogo nasza waluta pozostaje na stabilna, a co najważniejsze mocna, wobec głównych walut. Aktualnie frank szwajcarski wyceniany jest na 3,64 zł, za brytyjską walutę zapłacimy 4,73 zł. Euro kosztuje 4,22 zł, a dolar 3,60 zł.

Kolejne dni ciekawsze

Pomimo tego, że nowy tydzień rozpoczął się bardzo powoli, to jego następna część może nam przynieść spore zmiany na rynkach. W środę poznamy odczyt Produktu Krajowego Brutto w Wielkiej Brytanii, może to przynieść wzmożone ucy na parach powiązanych z funtem. Jednakże najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, a nawet października będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz konferencja prezesa Mario Draghiego. Inwestorzy spodziewają się jakichś ruchów związanych z prowadzona polityką monetarną EBC. Szczególnie teraz, kiedy gospodarka w Europie ma się dobrze, a wspólna waluta pozostaje silna na szerokim rynku.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Apetyt na ryzyko wraca, PLN zyskuje

28 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs