pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Początek roku tradycyjnie z nadwyżką budżetową.

Początek roku tradycyjnie z nadwyżką budżetową.

30 mar 2018 Autor: Krzysztof Adamczak

Zachód już świętuje, 4,5 mld zł nadwyżki budżetowej, po “minutkach” RPP.

Inflacja nawet we Francji.

    Dzisiaj tak naprawdę większość państw zachodu już zaczęła obchodzenie świąt Wielkiejnocy. Praktycznie cała zachodnia Europa oraz Stany Zjednoczone, Kanada i Australia mają dziś wolne. Norwegowie świętują już od wczoraj. Dlatego nie ma co oczekiwać zbyt dużego ruchu na rynku. Z tego obrazu trochę wyłamuje się Francja, która z jednej strony również świętuje, z drugiej jednak nie przeszkodziło to Paryżowi zaprezentować danych na temat inflacji. A ta wyraźnie odbiła. Roczna dynamika cen nad Sekwaną wyniosła 1,5%, czyli więcej niż oczekiwali analitycy (1,4%) i znacznie więcej niż ostatni odczyt (1%). Sugerować to może, że czas ultra luźnej polityki monetarnej w strefie euro powoli dobiega końca.

Dochody wyższe, wydatki niższe.

    W Polsce przed świętami rząd postanowił pochwalić się z wykonania budżetu w pierwszych dwóch miesiącach. A okazuje się, że jest się czym chwalić. Dochody budżetowe wzrosły o ponad miliard złotych, przede wszystkim dzięki wyższym wpływom z tytułu podatków PIT, CIT, akcyzy i podatku od gier. Cieniem na tym sukcesie, kładą się niższe wpływy z tytułu podatku VAT, czyli do niedawna największej chluby obecnie rządzących. Niższe niż przed rokiem okazały się także wydatki i tu największa zasługa niskiego bezrobocia, przez co dotacja do FUS była niższa o ponad 5 mld złotych. Ostatecznie nadwyżka budżetowa za pierwsze dwa miesiące wyniosła 4460,8 mln zł.

Super elastyczna RPP.

    Wczoraj został opublikowany protokół z marcowego posiedzenia RPP. Możemy z niego wyczytać, że “stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego”. Wynika to między innymi z uwzględnienia prowadzonej polityki przez EBC, a precyzując z ciągle utrzymywanych ujemnych stóp procentowych w strefie euro. RPP jednak w razie konieczności jest gotowa do podniesienia kosztu pieniądza, gdyby wzrost wynagrodzeń jeszcze bardziej zwiększał presję inflacyjną. Co więcej, Rada cały czas jest gotowa do obniżenia stóp procentowych “w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie”. Czego by nie mówić, obecnej Radzie z całą pewnością nie brakuje potencjalnej elastyczności.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak