pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Po RPP czas na EBC i Bank Anglii

Po RPP czas na EBC i Bank Anglii

05 mar 2015 Autor: Marcin Rogalski

Polski złoty zyskuje od wczoraj na wartości, pomimo decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb. Obecna sytuacja wynika z zapewnienia przez prezesa NBP – Marka Belkę, że była to ostatnia obniżka w tym cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.

Dodatkowo biorąc pod uwagę słowa Ministra Finansów – Mateusza Szczurka, że założenia resortu finansów opierają się na zachowaniu obecnego poziomu stóp procentowych w Polsce, aż do końca 2016 roku, powodują, że ciężko doszukiwać się obecnie powodów w ramach polskiej gospodarki dla osłabiania rodzimej waluty.

Większy wpływ na wycenę złotego w najbliższej przyszłości będą miały globalne czynniki, szczególnie te dotyczące europejskiej gospodarki. Istotne mogą okazać się upublicznienie szczegółowych informacji odnośnie rozszerzonego programu luzowania ilościowego (euro-QE) wprowadzone przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Dzisiejszy handel na rynkach przebiega dość spokojnie, pomimo publikacji ważnych decyzji przez dwa najważniejsze banki centralne w Europie. Inwestorzy wyczekiwali ogłoszenia decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii w sprawie wysokości stóp procentowych. W obu przypadkach decyzje były zgodne z oczekiwaniami rynku. Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,5%, natomiast EBC utrzymał stopę referencyjną w wysokości 0,05%.

O 14:30 poznaliśmy co tygodniowe dane z USA nt. liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Odczyt na poziomie 320 tys. okazał się wyższy od oczekiwań (295 tys.). Dla wyceny dolara amerykańskiego ważniejsze będą natomiast jutrzejsze dane. W piątek o 14:30 nastąpi publikacja raportu na temat sytuacji na rynku pracy w USA w lutym. Analitycy przewidują, że aktualna stopa bezrobocia wyniesie 5,6%, czyli będzie niższa od styczniowej (5,7%).


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak