Po RPP czas na EBC i Bank Anglii

05 mar 2015 Autor: Marcin Rogalski

Polski złoty zyskuje od wczoraj na wartości, pomimo decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb. Obecna sytuacja wynika z zapewnienia przez prezesa NBP – Marka Belkę, że była to ostatnia obniżka w tym cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.

Dodatkowo biorąc pod uwagę słowa Ministra Finansów – Mateusza Szczurka, że założenia resortu finansów opierają się na zachowaniu obecnego poziomu stóp procentowych w Polsce, aż do końca 2016 roku, powodują, że ciężko doszukiwać się obecnie powodów w ramach polskiej gospodarki dla osłabiania rodzimej waluty.

Większy wpływ na wycenę złotego w najbliższej przyszłości będą miały globalne czynniki, szczególnie te dotyczące europejskiej gospodarki. Istotne mogą okazać się upublicznienie szczegółowych informacji odnośnie rozszerzonego programu luzowania ilościowego (euro-QE) wprowadzone przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Dzisiejszy handel na rynkach przebiega dość spokojnie, pomimo publikacji ważnych decyzji przez dwa najważniejsze banki centralne w Europie. Inwestorzy wyczekiwali ogłoszenia decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii w sprawie wysokości stóp procentowych. W obu przypadkach decyzje były zgodne z oczekiwaniami rynku. Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,5%, natomiast EBC utrzymał stopę referencyjną w wysokości 0,05%.

O 14:30 poznaliśmy co tygodniowe dane z USA nt. liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Odczyt na poziomie 320 tys. okazał się wyższy od oczekiwań (295 tys.). Dla wyceny dolara amerykańskiego ważniejsze będą natomiast jutrzejsze dane. W piątek o 14:30 nastąpi publikacja raportu na temat sytuacji na rynku pracy w USA w lutym. Analitycy przewidują, że aktualna stopa bezrobocia wyniesie 5,6%, czyli będzie niższa od styczniowej (5,7%).

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak