pl
Strona główna > Komentarze walutowe > PLN odrabia wczorajsze straty

PLN odrabia wczorajsze straty

22 lis 2023 Autor: Dawid Górny

Środek tygodnia to kolejne dane z krajowego podwórka. Publikacje wyższe od prognoz dają powiew optymizmu, co potwierdza wzrost Wskaźnika Dobrobytu od BIEC. Amerykańscy decydenci nadal wymigują się od tematu potencjalnego pivotu. W Kanadzie spada inflacja konsumencka.

Dane z Polski

W środę poznaliśmy wyniki sprzedaży detalicznej z Polski. Zarówno w ujęciu rocznym (4,8%), jak i miesięcznym (3,5%), były one wyższe od poprzednich. Dobre odczyty odnotowaliśmy także w branży budowlano-montażowej, gdzie produkcja rok do roku wzrosła o 9,8%. Rezultat jest niższy od prognoz, jednak wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Wzrósł również Wskaźnik Dobrobytu opublikowany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, co spowodowane jest m.in. spadającą inflacją konsumencką przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń, o czym wspomniałem we wczorajszym komentarzu. Dobre dane z Polski wspomogły dziś złotego, który odrabia wtorkowe straty. W środę o godzinie 14:30 kurs EUR/PLN to 4,36 PLN, za dolara ponownie płacimy poniżej 4 złotych, funt spadł do 5 PLN, a notowania franka oscylują przy 4,52 PLN.

“Minutki” FED

Wczoraj od godziny 20:00 mogliśmy zapoznać się z treścią protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. W dokumencie nie pojawiły się informacje, które mogłyby zaskoczyć inwestorów, przez co istotnie wpłynąć na rynki. Amerykańscy decydenci nadal niechętnie patrzą w stronę rychłych obniżek stóp procentowych. Swoje stanowisko argumentują wciąż istniejącym problemem podwyższonej inflacji konsumenckiej, która pozostaje powyżej celu. Dodatkowo dostrzegają możliwość jej odbicia w przypadku zbyt wczesnego pivotu (czyli rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych). Podkreślają, że utrzymywanie restrykcyjnego podejścia do polityki monetarnej nie zostanie zmienione, dopóki FED nie będzie pewien zmierzania inflacji konsumenckiej do poziomu 2%. Zgodnie z danymi od CME Group, dzień po publikacji protokołu, rynki pierwszą obniżkę kosztu pieniądza w USA niepewnie (48,3%) wskazują na maj 2024.

Dynamika cen w Kanadzie

We wtorek po południu poznaliśmy dane inflacyjne od północnego sąsiada Stanów Zjednoczonych. W kraju klonowego liścia tempo wzrostu cen spadło do 3,1%. Wartość jest niższa o 0,1 punktu procentowego nawet od rynkowych oczekiwań. Niższą wartość od poprzedniej wskazała także inflacja bazowa (2,7%). Jest to poziom widziany ostatnio w lipcu 2021 roku. Spadek tempa wzrostu cen w teorii zwiększa szanse obniżki kosztu pieniądza. Pamiętajmy jednak, że polityka monetarna prowadzona przez tamtejszy bank centralny jest powiązana z decyzjami podejmowanymi w USA, które pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Kanady, a jak wspomniałem w poprzednim akapicie, póki co amerykańscy decydenci ostrożnie podchodzą do tematu pivotu. Wczorajsze publikacje nie wpłynęły znacząco na kurs USD/CAD.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nvidia vs FOMC
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

To żeśmy zarobili
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Patrzenie jak spadają szyszki
Krzysztof Adamczak