pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Pierwszy, drobny sukces w negocjacjach z Grecją

Pierwszy, drobny sukces w negocjacjach z Grecją

13 maj 2015 Autor: Michał Iskat

Negocjacje z Grecją wciąż trwają, jednak ku wielkiemu zaskoczeniu obserwatorów odnotowano pierwszy sukces. Co prawda nie udało się uzyskać porozumienia z unijnymi kredytobiorcami, jednak EBC w odpowiedzi na postawę Grecji w negocjacjach zwiększył limit środków jakie jest skłonny pożyczyć. Kraj Hellady spłacić cześć swoich zobowiązań wobec MFW jednak sposób w jaki tego dokonano pozostawia wiele do życzenia, a sytuacja finansów państwa pozostaje w dalszym ciągu ciężka.

Dzień dzisiejszy bezapelacyjnie należy do Wielkiej Brytanii. Ilość ważnych publikacji które napłynęły dzisiaj z tej części Europy skupiły  wzrok inwestorów na funcie. Na początku dnia poznaliśmy dobre dane o brytyjskim rynku pracy. Inwestorzy dowiedzieli się że stopa bezrobocia na Wyspach w marcu okazała się lepsza od szacunków analityków (odczyt 5,5%, szacunki 5,6%). Nieco gorzej wypadła ilość nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Prognozy mówiące o ich spadku o 20 tysięcy w kwietniu były nieco przesadzone, ale stan faktyczny tj. spadek wniosków o 12,6 tysięcy napawa optymizmem.

O godzinie 11.30 Bank Anglii  zaprezentował raport inflacyjny. Jego podsumowaniem były słowa pani Shafik o tym, że istnieje konsensus na temat tego, że kolejnym ruchem Banku Anglii będzie podwyżka stóp procentowych. Rynek w dalszym ciągu darzy Funta wielką sympatią a hossa na brytyjską walutę, podgrzewana dobrymi danymi makroekonomicznymi, trwa w najlepsze.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze napływ danych z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.30 zaprezentowana zostanie dynamika sprzedaży detalicznej w USA. Analitycy szacują, że w kwietniu wyniosła ona 0,3% wobec 0,9% w poprzednim odczycie. Ciekawą publikacją będzie również prezentowana o godzinie 16.30 tygodniowa zmiana zapasów ropy. Nie powinna mieć ona bezpośredniego wpływu na rynek walutowy jednak w kontekście ostatnich zachowań rynków surowcowych należy zwrócić na nią uwagę.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak