Pierwszy, drobny sukces w negocjacjach z Grecją

13 maja 2015 Autor: Michał Iskat

Negocjacje z Grecją wciąż trwają, jednak ku wielkiemu zaskoczeniu obserwatorów odnotowano pierwszy sukces. Co prawda nie udało się uzyskać porozumienia z unijnymi kredytobiorcami, jednak EBC w odpowiedzi na postawę Grecji w negocjacjach zwiększył limit środków jakie jest skłonny pożyczyć. Kraj Hellady spłacić cześć swoich zobowiązań wobec MFW jednak sposób w jaki tego dokonano pozostawia wiele do życzenia, a sytuacja finansów państwa pozostaje w dalszym ciągu ciężka.

Dzień dzisiejszy bezapelacyjnie należy do Wielkiej Brytanii. Ilość ważnych publikacji które napłynęły dzisiaj z tej części Europy skupiły  wzrok inwestorów na funcie. Na początku dnia poznaliśmy dobre dane o brytyjskim rynku pracy. Inwestorzy dowiedzieli się że stopa bezrobocia na Wyspach w marcu okazała się lepsza od szacunków analityków (odczyt 5,5%, szacunki 5,6%). Nieco gorzej wypadła ilość nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Prognozy mówiące o ich spadku o 20 tysięcy w kwietniu były nieco przesadzone, ale stan faktyczny tj. spadek wniosków o 12,6 tysięcy napawa optymizmem.

O godzinie 11.30 Bank Anglii  zaprezentował raport inflacyjny. Jego podsumowaniem były słowa pani Shafik o tym, że istnieje konsensus na temat tego, że kolejnym ruchem Banku Anglii będzie podwyżka stóp procentowych. Rynek w dalszym ciągu darzy Funta wielką sympatią a hossa na brytyjską walutę, podgrzewana dobrymi danymi makroekonomicznymi, trwa w najlepsze.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze napływ danych z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.30 zaprezentowana zostanie dynamika sprzedaży detalicznej w USA. Analitycy szacują, że w kwietniu wyniosła ona 0,3% wobec 0,9% w poprzednim odczycie. Ciekawą publikacją będzie również prezentowana o godzinie 16.30 tygodniowa zmiana zapasów ropy. Nie powinna mieć ona bezpośredniego wpływu na rynek walutowy jednak w kontekście ostatnich zachowań rynków surowcowych należy zwrócić na nią uwagę.

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Czy to już koniec?

06 paź 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Pivot odmieniany przez przypadki

05 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Powiew optymizmu

04 paź 2022

Krzysztof Adamczak