Piątek z PMI. Zamówienia w Stanach.

24 mar 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

Seria danych na koniec

Ostatni dzień tygodnia przyniósł nam sporo wstępnych odczytów indeksów PMI dla przemysłu i usług. Wszystkie opublikowane wyniki pozytywnie zaskoczyły inwestorów. We Francji i w Niemczech PMI dla przemysłu wyniosło odpowiednio  53,4 pkt. oraz 58,3 pkt. Z kolei dla usług odczyt przedstawia się następująco, 58,5 pkt. i 55,6 pkt. Również publikacja PMI dla całej Strefy Euro była lepsza od prognoz. Wstępny indeks PMI dla przemysłu wyniósł  56,2 pkt., a dla usług 56,5 pkt. Tak dobre wyniki powyżej 50 pkt. świadczą o sporym ożywieniu w europejskiej gospodarce. Dzisiejsze odczyty były jednym z czynników umocnienia europejskiej waluty. Kurs EUR/USD ponownie przebił dziś poziom 1,08.

Słabnący dolar

Ostatnie dni nie sprzyjają notowaniom dolara. Amerykańska waluta zaczęła słabnąć tuż po ogłoszeniu decyzji FED o prawdopodobieństwie, tylko, trzech podwyżek stóp procentowych w 2017 roku. Dzisiejsze przesunięcie głosowania nad projektem opieki zdrowotnej również nie pomogło notowaniom dolara. Głosowanie nad AHCA jest dla inwestorów  czymś w rodzaju testów skuteczności nowej administracji w USA w obliczu zapowiedzianej reformy podatków przez Donalda Trumpa.

Po południu przewidziane są publikacje zamówień na dobra oraz wstępne odczyty indeksów PMI dla usług i przemysłu. Dobre dane prawdopodobnie umocnią na chwilę amerykańską walutę.

Stabilny złoty

W piątek nie widać zbyt dużych ruchów na parach walutowych powiązanych z polskim złotym. Frank kosztuje dziś 3,98 zł, funt 4,93 zł. Cena dolara wynosi 3,94 zł, a euro 4,26 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

PLN w świątecznym marazmie

09 gru 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny